Diversifisering

Å minske risikoen i en portefølje gjennom å spre investeringene mellom for eksempel aksjer og obligasjoner, investere med stor geografisk spredning eller å investere i et flertall verdipapirer som er utgitt av ulike tilrettelegger.