Analyst Rating: Nordea India

Vi har foreløpig ingen bestemt oppfatning om dette fondets nye strategi.

Matias Möttölä 19.12.2012 | 8:00

Om forfatteren

Matias Möttölä

Matias Möttölä  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko