Morningstar European Fund Manager of the Year Awards

De beste forvalterne i 2011 og på lengre sikt.

Morningstar Equity Analysts 08.03.2012 | 13:23

Morningstar European Fund Manager of the Year Awards er nå i dets tredje år, og de nominerte i 2012 er virkelig ekseptionelt talentfulle forvaltere. Prisutdelingen er basert på innsikten til vår gruppe av 30 fondsanalytikere på tvers av Europa. De nominerte bør kunne vise til sterke prestasjoner i 2011, men minst like viktig er at vi bruker vår ’5-pillarer’ metodikk for å vurdere fondene som helhet. I tillegg til avkastningsresultater, vurderer våre analytikere kvaliteten til forvaltere, styrken til prosessen benyttet til å forvalte fondet, kvaliteten til forvaltningsselskapet – inkludert hvordan investorer blir behandlet – og kostnader.

Vi lanserte denne prisutdelingen for Europa i 2009 som en mate å vise investorer forvaltere som virkelig skiller seg positivt fra resten av gruppen fond og for å fokusere på den beste analysen basert på vårt analyseteam. Siden 2009 har analysevirsomheten fortsatt å vokse, vårt team er større og vi har nå 1.400 fond under dekning.

Basert på styrken og bakgrunnen for denne analysen, gleder vi oss til å annonsere de nominerte for 2012 European Fund Manager of the Year Awards. Som tidligere deler vi kun ut to priser som tilkjennegir de beste fondsforvalterne i hele Europa: European Equity Manager of the Year og Global Equity Manager of the Year.

De nominerte forvalterne av Morningstars europeiske analytikerstab for hver av priskategoriene er som følger. Vinnerene blir annonsert på Morningstar Investment Conference i Wien 15. mars.

European Equity Manager of the Year 

Charles Montanaro
Montanaro European Smaller Companies
Charles Montanaro innehar mange av de kvaliteter som vi liker å se hos en forvalter. Hans erfaring i europeiske småselskaper går tilbake nesten 3 tiår og han har brukt denne kunnskapen på god måte når han satte opp en spesialist på nettopp mindre selskaper i Europa, , Montanaro.  Han har bygget et sterkt team av erfarne analytikere og forvaltere, samt utviklet en sunn og grunding investeringsprosess som benyttes i hele selskapet. Noe som vi liker enda bedre er at han har klart å fjerne mange av interessekonfliktene ved å være forvalter og eier av selskapet. Han er for eksempel en stor investor i hans egne fond, noe som viser tiltro til egen fremgangsmåte.  Videre mener vi at fondet sin resultatbaserte avgift gir mindre interessekonflikt mellom fondets andelseiere og forvalterens interesser.

Montanaro har sydd sammen en rigorøs investeringsprosess og hans analyseteam er hjørnesteinen i suksessen til Montanaro European Smaller Companies, selskapets flaggskipsfond. Han trekker på interne ressurser for å finne vekstselskaper med sterkt balanseregnskap, kontantstrøm og utbytte i nisjeområder. Vi mener hans lange erfaring i denne sektoren gir ham et fortrinn, siden han arbeider nært med beslutningstakere i selskapene i mange år og har utviklet en sterk forståelse for vekstprospektene og barrierer. Montanaro holder tålmodig på sine selskaper mens de oppnår sitt fulle vekstpotensiale, noe som tilkjennegis ved porteføljens lave omløpshastighet. Forvalterens langsiktige fremgangsmetode er klart fremmet de siste årene. I 2008 erfarte forvalteren en merkebar nedgang, og tapte EUR 52% av investorers penger. Det er riktignok viktig å legge merke til at Montanaro fortsatte sin fremgangsmetode og endret ikke porteføljen betydelig. Investorene i fondet dro dermed nytte av den påfølgende oppturen i både 2009 og 2010. Fondet oppnådde en avkastning på henholdsvis 51% og 43% disse årene.. Dermed hentet han igjen det tapte i 2008 og gav signifikant meravkastning i forhold til konkurrentene i Morningstars kategori  Europa, småselskaper. Selv om fondet tapte 13,3% i de vanskelige markedene i 2011, beskyttet forvalteren investorers kapital mye bedre enn hans rivaler, som i gjennomsnitt falt 3,24 prosentpoeng mer.

Laurent Dobler and Arnaud Cosserat
Renaissance Europe
Laurant Dobler og Arnaud Cosserat er svært erfarne Europa-forvaltere. Dobler ble med i det Paris-baserte forvaltningshuset Comgest i 1991, mens Cosserat kom inn i 1996. De to leder et team av åtte europeiske aksjeforvaltere, hvor stabilitet har vært et varemerke. De har bygget et utmerket avkastningshistorikk i det fransk-domisilerte flaggskipsfondet Renaissance Europe, og har også ansvaret for selskapets andre europeiske aksjeenheter. Fondene blir forvaltet kollektivt. Deres sterke langsiktige resultater illustrerer Comgests beviste og svært distinkte fremgangsmåte for å forvalte aktiva, som kan beskrives i prioritert rekke følge som ”kvalitet” og ”vekst”. Dermed vil de ikke investere i sykliske selskaper, og de unngikk finansselskaper lenge før nedsmeltningen i 2007-2008 . Deres fremgangsmåte leder til perioder med underavkastning, slik som i 2009, når markedsoppgangen drives av lavkvalitetsaksjer. Viktigere er det riktignok at prosessen beskytter kapitalen ved større nedturer, slik som i 2008 og 2011. I tillegg har fondet levert sterke sammenlagte resultater over tid. Dette, kombinert med Dobler og Cosserats selvpåtatte ansvar for å gjøre seg verdige forvaltere av investorers kapital, gjør dem til selvklare kandidater til prisen Fund Manager of the Year .

Fabio Di Giansante
Pioneer Funds Euroland Equity
Fabio Di Giansante tok over forvaltningen av Pioneer Funds Euroland Equity i august 2006 og har siden levert imponerende resultater for investorer i dette fondet. Det selv om markedene har hatt mange utfordrende krumspring, noe vi mener en bemerkelsesverdig prestasjon. Han oppnådde dette ved å fokusere på aksjeseleksjon, der han søkte etter kvalitetsselskaper med vekstpotensiale som markedet ikke har tatt fullt høyde for. Selv om han kan benytte Pioneers store analyseressurser for å finne ideer, så er han ikke redd for å kombinere forvaltningsrollen med analyse og han er ikke redd for å benytte sine egne ideer i fondet, illustrert ved Ryan Air, som fondet har eiet lenge. Di Giansante har også inntil 25% av fondets aktiva i “satellittbeholdninger” , som er kortsiktige veddemål som kan gi fondet et lite fortrinn.

Markedsbevegelsene har gitt fondet et lite tap de siste 5 årene, men fondet har slått 90 % av konkurrentene  i sin kategori og er blant de beste 20% fondene det siste 1, 3 og 5 år. Denne avkastningen har blitt oppnådd med noe lavere volatilitet enn det som er vanlig. Fondet har vært lett for investorer å holde seg til, det har gitt god avkastning alle kalenderårene siden oppstart, med unntak av 2008 når han var på linje med konkurrentene.

Global Equity Manager of the Year 
Kristoffer Stensrud, Knut Harald Nilsson, Cathrine Gether and Ross Porter
SKAGEN Kon-Tiki
Kristoffer Stensrud er en veteranene i fondsverdenen—en sjeldenhet i en industri karakterisert med høyt forvalteromløp. Han var med å starte SKAGEN i 1993 og har forvaltet dette vekstmarkedsfondet siden oppstart i 2002. Han har også forvaltet andre fond hos SKAGEN, inkludert SKAGEN Vekst og SKAGEN Global. Bemerkelsesverdig nok har han klart å slå sine referanseindekser hvert kalenderår siden 1993, en sjelden prestasjon.

Etterhvert som forvaltningskapitalen har økt, har SKAGEN lagt til ressurser til deres aksjefond. Knut Harald Nilsson kom inn i 2006, og han har analytisk erfaring siden 1993, Cathrine Gether ble med i 2009 og Ross Porter flyttet internt for å styrke teamet videre, men han har vært en del av porteføljeteamet siden 2000. Vi mener folkene bak dette fondet er nøkkelen til dets suksess. Teamets prosess kan best beskrives som en motsyklisk stil, hvor forvalterne søker etter aksjer med rabatt, blant de upopulære og glemte porteføljekandidatene. Prosessen handler om å finne aksjer og ideer, og de viser stor grad av fleksibilitet. De er dermed også villige til å eie aksjer i vesten, hvis de tror det gir merverdi. Innenfor finanssektoren, en sektor hvor de har hatt stor suksess, har de svært forskjellige aksjevalg enn konkurrentene. Navn som Aberdeen, Standard Chartered og Gjensidige har alle funnet plass i porteføljen. Fleksibilitet alene er ikke nok, denne fleksibiliteten må brukes til beste for investor, og her har Stensrud og teamet utmerket seg. Fondet har levert en årlig avkastning, målt i Euro, på 17,8% fra 31. april til 31. desember, mer enn det dobbelte av 7,1% for gjennomsnittlig vekstmarkedsfond i same periode.

Andrew Headley; Charles Richardson
Veritas Global Equity Income, Veritas Global Focus
Charles Richardson og Andrew Headley er svært erfarent forvalterpar som suksessfullt har forvaltet bade Veritas Global Focus og Veritas Global Equity Income. De har levert sterk historie av konsistent meravkastning. Herrene jobbet tidligere sammen i Newton Investment Management og har samforvaltet disse to fondene i Veritas siden juni 2005 og de er støttet av et erfarent og stabilt analyseteam. Forvalterne drar godt nytte av dette teamet og benytter seg av en temabasert prosess som de har stor tro på. Dette har ikke bare gitt betydelig meravkastning, men konsistent meravkastning på tvers av to ulike mandater i forskjellige markedsvilkår.

De siste fem årene per slutten av 2011, har Veritas Global Income gitt en meravkastning i forhold til Morningstar Kategori Global, Store Verdiselskaper på 7.9% p.a. og Veritas Global Focus, som er i same kategori, har gitt en meravkastning på 8.0% p.a. Begge fondene gav meravkastning i forhold til Morningstars kategorigjennomsnitt og MSCI ACWI Indeks i 2006, 2007, 2008 og 2009. I 2010 slet mange utbytteorienterte fond og Veritas Global Income hang etter indeksenm med 131 basispunkter og fondet gav 2,8 prosentpoent meravkastning i forhold til sin kategori. I 2011, når undervekt i amerikanske selskaper straffet mange fond som ikke fokuserer på utbytte, slo Veritas Global Focus indeksen med 7,3  prosentpoeng og kategorien med 9,4 prosentpoeng.

Rajiv Jain
Vontobel Global Value Equity, Vontobel Emerging Markets Equity
Rajiv Jain dekker et stort investeringsunivers, inkludert aksjer i  både utviklede og utviklingsland. For å oppnå suksess i en så stor arena, er det helt klart nyttig å danne en rigorøs, replikerbar investeringsprosess og Jains fremgangsmetode passer disse kriteria godt. Han søker etter selskaper av høy kvalitet som kan vise til sterk og bærekraftig vekst, hvor han kan, med høy grad av selvtillitt, estimere fortjeneste de neste fem årene. For å finne slike muligheter, benytter han seg av åtte analytikere basert sammen med ham i New York. Analytikerne er organisert i henhold til sektorspesialisering. 

Strategien kan ofte henge etter når lavkvalitetsaksjer går mye, slik som var tilfelle med begge disse fondene i 2009. På den andre siden er de langsiktige fordelene klarer: Først og fremst, nedsiderisikoen er betydelig lavere enn konkurrentene. For eksempel i et år som 2011 Jains Vontobel Global Value steg 7,4% EUR, sammenlignet med et tap på 7,7% EUR for gjennomsnittlig Global Store selskaper, vekst-fond. Tilsvarende tjente Vontobel Emerging Markets Equity 0,05% EUR i 2011. Det virker ikke så veldig spennende, men er svært godt sammenlignet med gjennomsnittlig tap på 18,3% for fondets konkurrenter.

Disse fondene er ikke for investorer som søker meravkastning i alle markedsmiljøer, men vi er imponert over Jains aksjeplukking og den høye graden av selvtillit han viser i hans prosess, samt hans evne til å skape meravkastning, med begrenset nedsiderisiko, over en full markedssyklus. Det er en flott kombinasjon for investorer. 

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.