Fondsliste, en innføringsvideo

Vi viser deg hvordan du effektivt kan ta i bruk våre lister med fond og smarte snarveier for å gjøre analyser av fond du interesserer deg for.

Morningstar 02.12.2009 | 9:12
Visste du at du kan hoppe fra et verktøy til et annet? Fra en fondsliste til en liste med børsfond? Eller at du kan legge resultatene fra fondslisten i en portefølje, eller at du raskt kan sammenligne fondene? Du kan også aggregere fondenes plasseringer og se hvordan en portefølje vil se ut sammenlagt.


Start streaming av video i windows Media Player

Om forfatteren

Morningstar