Hvor går veien?

Morningstar har spurt fondsanalytikere i Europa om deres tanker om fremvoksende markeder rundt omkring i verden.

Morningstar Europe Editor 02.05.2006 | 11:49

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .