Nordea avvikler obligasjonsfond

Morningstar Europe Editor 16.06.2003 | 11:07
Obligasjonsfondene Nordea Obligasjon og Nordea Statsobligasjon avvikles. Har du midler i disse to fondene kan du innen 13. juni 2003 kostnadsfritt reinvestere pengene i Nordeas øvrige verdipapirfond.

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .