Hva er et fond

1. Hva er et fond

Morningstar Europe Editor 12.03.2003 | 10:27
Et fond samler flere som ønsker å investere. Fondet samler sammen pengene til en gruppe investorer, og plasserer pengene i aksjemarkedet, renteinstrumenter og andre investeringsformer eller i en kombinasjon av disse.

Det er ulike fondstyper på markedet i dag. Benevnelsen fond brukes i disse artiklene om flere ulike typer fond som finnes på markedet i dag.

De vanligste fondstypene på markedet i dag er: Aksjefond, Rentefond og Kombinasjonsfond

Aksjefond: Fond som investerer mesteparten av sine midler i aksjer.

Rentefond: Fond som investerer i ulike renteinstrumenter.

Kombinasjonsfond: Fond som investerer i både aksjer og renteinstrumenter.

Kjøp av fond

Når du investerer i et fond, kjøper du i realiteten andeler i fondet. Kursen på andelene i fondet kalles Net Asset Value eller NAV. Investerer du 10,000 kroner i et fond med en NAV/Kurs på 118.74 NOK, vil du få 84.22 andeler i dette fondet.

Fondet vil plassere dine penger sammen med investeringene som allerede inngår i fondet. Samtlige investeringer utgjør fondets totale forvaltningskapital. Fondet vil investere i aksjer, obligasjoner, rentepapirer eller en kombinasjon av disse. Aksjer, obligasjoner og renteinstrumeter utgjør fondets portefølje.

Det du får som investor er en porsjon av fondets portefølje. Uavhengig av hvor mye du investerer, er dine andeler i fondet en miniatyr av fondets portefølje.

Fordeler

Investeringer i fond gir en rekke fordeler for fondsspareren.

1. Du trenger ikke å være rik for å investere i fond

Har du kun 10000 kroner å investere vil det være tilnærmet umulig å sette sammen flere aksjer som gir god spredning på ulike bransjer og land. Kjøper du derimot andeler i et fond vi du kunne få god spredning på ulike land og sektorer. Enkelte fond har kun 100 kroner i måneden som minste investering. (Vi går igjennom ulike investeringsmåter i seksjon 5.)

2. Du kan enkelt kjøpe og selge fondsandeler

Du kan kjøpe fond på flere ulike måter: via uavhengige distributører av fond, direkte fra fondsselskapene, over internett eller via fond-supermarkeder. (Vi ser nærmere på på dette i avsnitt 4.) Uansett hvordan du kjøper andelene i fondene kan du raskt kjøpe og selge andeler--over telefon eller et muse klikk.

3. Fondene er regulert

Fondene har ikke mulighet til å ta pengene dine å dra på fest. Din sikkerhet som fondssparer er ivaretatt gjennom ulike direktiver. Internasjonale fond er regulert av Financial Services Authority (FSA).

Reguleringene av fondsmarkedet er inne i en fase med endring. Forslaget om Innskuddsbasert Pensjonsordning er vedtatt av Stortinget.

Investeringer i fond er imidlertid ikke garantert eller forsikret. Du kan tape penger ved å investere i fond, fordi et fonds verdi er avhengig av utviklingen til investeringene fondet gjør. Aksjefondene må imidlertid ha minimum 16 aksjer i porteføljen.

Det er også klare begrensninger på hvor stor andel fondet kan plassere i enkelte aksjer, og innenfor ulike regioner. Hvert fond har et investeringsmandat. Hvis aksjene i fondets portefølje faller vil fondets verdi falle. Sjansen for å tape hele beløpet er imidlertid minimal. Du bør imidlertid være klar over at du kan tape mye i enkelte perioder.

4. Forvalterne er profesjonelle

Planlegger du å investere i enkeltaksjer eller obligasjoner krever dette kompetanse på området. Denne kompetansen er ikke påkrevet ved å investere i fond. Det er en fordel å vite hvordan aksje- og obligasjonsmarkedet fungerer, og det er profesjonelle forvaltere som foretar de endelige beslutningene som er avgjørende for fondets utvikling.

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .