Råvarefond passer best for aktive fondssparere

Christian Klerck Nilssen, 23.10.2001 | 0:00
- Råvarer er sykliske i natur, og en bør gå inn og ut av fondet i takt med konjunktursyklusen. Råvarefondene passer ikke for langsiktige fondssparere sier Lars Rodert som er ansvarlig forvalter for SEB Råvarefond LU. Han påpeker at råvarefondene ble etablert da inflasjonen var høy rundt om i verden, og da gull fungerte som en "trygg havn".

Om forfatteren