Robeco Asia-Pacific Equities D

På tross av noen nylige endringer i forvaltningsteamet, er dette en sterk kandidat for aksjefond som investerer i Stillehavsområdet i Asia inkludert Japan.

Morningstar Fund Analysts 27.11.2018 | 10:44

Robeco Asia-Pacific Equities D er et utmerket valg for aksjefond i Stillehavsområdet i Asia og Japan, og fondet blir ledet av en erfaren aksjeforvalter som blir rettledet av en konsistent og repeterbar investeringsprosess. Fondet opprettholder sin Morningstar Analyst Rating på Silver.

Fondet forvaltes av Arnout van Rijn og han er leder av Asia-teamet sammen med Victoria Mio. Victoria Mio leder for øvrig Silver-ratede Robeco Chinese Equitites. Anrout van Rijn har forvaltet dette fondet siden 2007, da han flyttet til Hong Kong fra Rotterdam for å bygge ut Robecos aksjeforvaltningsteam i Asia. Arnout van Rijn får støtte av et team på 14 erfarne mennesker som gjør at det er et agilt. Harfun Ven er stedfortredende forvalter.

Selv om teamet er overordnet sett solid, har det gjennomgått nylige endringer i sammensetningen. Siden september 2017 har 3 personer forlatt teamet. I ettertid har de rekruttert to nye personer, hvor Joshua Crabb fokuserer på institusjonelle mandater og som også fungerer som stedfortredende forvalter. Teamet kan også benytte seg av det Rotterdam-baserte vekstmarkedsteamet på 28 personer. Dette bidrar til å roe ned våre bekymringer noe, men situasjonen er verdt å følge med på.

En godt kodifisert og fornuftig adferd forblir en viktig styrke her. Fondet har verdi-fokus, men forvalterne vedkjenner seg naturen i de asiatiske aksjemarkedene og investeringsprosessen er derfor oppmerksom på kortsiktige momentum-faktorer som er store markedsdrivere og som kan hjelpe til med å unngå verdi-feller. Teamet bruker ulike kvantitative verktøy for å filterere ned universet til et håndterbart antall selskaper, deretter gjennomfører de kvalitative undersøkelser på disse bedriftenes forretningsmodell, industrien de opererer i, samt miljøpåvirkning, sosiale forhold og styringsprinsippene (ESG). Sluttresultatet er en portefølje hvor de aksjene hvor forvalterne har størst tiltro til fremtiden, noe som gir porteføljen høy aktiv andel og lavt omløp.

Fondet har konsekvent gitt en sterk avkastning historisk. I tiårsperioden som sluttet oktober 2018, gav fondet meravkastning i forhold til MSCI AC Asia Pacific og Morningstar Kategori med 93 % og 100 % av gangene basert på rullende treårsavkastning.

Overordnet har dette Robeco Asia-Pacific Equities mange styrker, noe som gjør det attraktiv for investorer som søker eksponering mot regionen. Fondet beholder Morningstar Analyst Rating Silver.

Om forfatteren

Morningstar Fund Analysts  Morningstar fund analysts cover more than 1,700 mutual funds and write regular commentary covering fund industry news, fund investing trends, picks, portfolio planning, international investing, and more.