Allianz Europe Equity Growth

Dette fondet er fortsatt et appellerende valg for investorer.

Barbara Claus 12.06.2018 | 9:45

En erfaren hovedforvalter og erfarent gjenværende team gjør at det er kontinuitet i fondet.

Thorsten Winkelmann har vært hovedforvalter siden oktober 2009. Frem til mai 2017 ble han støttet av Matthias Born. Born og en annen forvalter forlot teamet da og vi mener dette var et signifikant tap for fondet. Vi mener også at fondet fortsatt er i trygge hender. Winkelmann, medforvalter Robert Hofmann og det gjenværende teamet opprettholder kontinuitet i fondet. Giovanni Trombello kom til teamet for å erstatte Born, men hans tidligere porteføljeforvaltererfaring kommer hovedsakelig fra konsumentsektoren. Vi mener likevel at han er verdifullt tilskudd til forvaltningen gitt fondets høye vekting mot nettopp denne sektoren.

Den tidligere produktlederen Marcus Morris-Eyton ble forfremmet til porteføljeforvalter og en porteføljeforvalter-‘associate’ ble lagt til teamet. Forvalterne kan trekke på ytterligere ressurser slik som AllianzGIs aksjeanalytikere og Grassroots.

Investeringsprosessen ble etablert i 2003 av den foregående forvalteren. Den setter trykk på aksjeplukking, hvor forvalterne ser etter hovedsakelig selskaper med høy kvalitet og sterk strukturell vekst. De er ikke rettledet av en indeks når de konstruerer porteføljer, noe som kan resultater som avviker signifikant i alle nivåer fra individuelle aksjer, til land og sektorer i forhold til S&P Europe Large-Mid Growth referanseindeksen og Morningstars kategori Europe Large-Cap Growth Equity.

Fondets historikk er imponerende relativt til kategorien og referanseindeksen, både siden introduksjonen av strategien og også under den nåværende forvalteren. Fondet har perioder hvor det er blant de mest volatile i sin kategori, men fondet har fortsatt vært et appellerende valg i kategorien over lange perioder, også sett på risikojustert basis.

På grunn av sterk nettotegning de siste årene, har den europeiske strategien nådd kapasiteten og har vært stengt for nytegning fra nye investorer siden februar 2016.

Vi mener fondet har en struktur som kan være suksessfull selv etter avgangen av medforvalteren Matthias Born. Vi opprettholder Morningstar Analyst Rating Bronze.

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Allianz Europe Equity Growth AT EUR256,86 EUR0,19

Om forfatteren

Barbara Claus

Barbara Claus  ist Senior Fondsanalystin bei Morningstar