Nordea 1 – European High Yield Bond Fund

Dette fondet har flere styrker, men investorer bør holde et øye med kapasitets- og likviditetsstyring.

Niels Faassen 01.06.2018 | 11:28

Vi mener dette fondets erfarne team og sterke prosess hjelper dette fondet med å gi meravkastning i forhold til konkurrentene, på tross av dets størrelse.

Det er tre porteføljeforvaltere i Nordea 1 – European High Yield; Sandro Näf, Henrik Østergaard og Torben Skødeberg. Trioen har arbeidet sammen i dette fondet siden 2002 hos Nordea. I 2007 startet de opp Capital Four og har forvaltet fondet siden den gangen gjennom dette selskapet (sub-advised). Vi er glad for å se at selskapet har opprettholdt sitt fokus på europeisk gjeldsinstrumenter, samtidig som de har vokst sitt team til 16 personer som gjør kredittanalyse. I januar i 2016 ble selskapets aksjemajoritet solgt til Northill (et privat investeringsselskap), dette skjedde på vilkår som vi mener vil hjelpe til å opprettholde stabilitet i teamet. Relativt store investeringer i egne strategier gjør at forvalternes interesser sammenfaller med fondsinvestorenes i større grad.

Investeringsprosessen blir basert på fundamental analyse og sterk verdipapirutvelgelse. En viktig del av prosessen er å forstå selskapets markedsposisjon og attraktivitet i forhold til konteksten innenfor en industri. Det leder generelt til at fondet har en høy aktiv andel (% av rentebeholdninger som avviker fra indeksen).

Siden fondets oppstart (BI institusjonell klasse) i februar 2002 til slutten av april 2018 har fondet oppnådd en annualisert årlig avkastning på 8,39 % (EUR), noe som er over snittet i kategorien (5,76 %), mens det henger bak indeksen (8,55 %). Historisk har fondet opplevd høyere volatilitet og maksimal ‘drawdown’ enn gjennomsnittet i kategorien. På risikojustert basis har fondet gitt meravkastning (Sharpe Ratio) har teamet klart å holde seg foran kategoriens gjennomsnitt siden oppstarten.

Gitt fondets størrelse på 3,8 milliarder euro (strategien har totalt 6 mrd. EUR) per mars 2018, mener vi at det er viktig å følge med på kapasitetsstyring og likviditetsstyring fremover. Vi vil følge med på utviklingen her tett for å se etter tegn til ‘asset bloat’. Uansett, vi mener at fondets styrker mer enn oppveier for dets svakheter og dermed opprettholder vi Morningstar Analyst Rating Bronze.  

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR33,54 EUR-0,22
Nordea European High Yield Bond119,53 NOK0,08-

Om forfatteren

Niels Faassen  er fondsanalytiker hos Morningstar.