Fra god til gull; hva leder oss til å oppgradere et fond til gull?

Det skal ikke være enkelt å få Morningstar Analyst Rating Gold.

Barbara Claus 04.05.2018 | 14:20

Hvordan gjør et fond seg fortjent til Morningstar Analyst Rating Gold? Det er ikke enkelt, fondet må ha gode vurderinger på tvers av nesten alle fem pillarer; personer, prosess, kostnader, forvaltningsselskap og resultater. Veien frem til en Gold-rating mangler ofte de åpenbare triggerne slik som man finner ved nedgraderinger. For eksempel leder forvalterskifte sjelden til oppgraderinger.

Derimot kan mindre endringer og justeringer resultere i en oppgradering av ratingen. Eksempelvis ønsker man en velerfaren forvalter for ditt fond, men hvordan definerer man når dette punktet er? Vi ønsker ofte å se forvalterne gjennom flere markedsforhold, i tillegg ser Morningstar på andre aspekter slik som hvor konsekvent en forvalter gjennomfører en strategi. Noen av disse aspektene kan blir vurdert direkte av analytikeren, mens andre områder krever at de utvikler tiltro til forvalteren over tid.

For å utvikle tiltroen ser hvor blant annet på øvrige ressurser tilgjengelig for fondet, slik som teamet av forvaltere og analytikere som arbeider med strategien, deres profesjonelle erfaring, resultater og teamets stabilitet. Derimot så trenger ikke ratingen å bli oppgrader utelukkende på basis av utvidede ressurser. Vi må først være sikre på at vi mener de nye forvalterne eller analytikerne jobber effektivt sammen for å skape merverdi.

Alt dette er en måte å si at det finnes mange subtile men reelle endringer som gjør at vi kommer frem til en Gold rating. La oss ta en kikk på fond som nylig fikk denne ratingen.

MFS Investment Global Equity gikk fra Silver til Gold februar 2018. Vi nedgraderte fondet fra Gold til Silver i 2016 fordi vi tok en forsiktig stanse grunnet at forvalteren siden 1992 gikk av med pensjon. David Mannheim var en utmerket forvalter og han hadde vært gjennom mange markedssykluser. Vi gikk tilbake til Gold fordi vår tiltro til med-forvalteren Roger Morley fordi han har demonstrert at han har kvalitetene som trengs for å opprettholde den høye standarden og han kan opprettholder en av de mest fornuftige og gjentagbare prosessene som finnes der ute. Dermed fikk vi tilbake tiltroen til at dette fondet er et av de beste valgene i sektoren. MFS fortjener også honnør for at de var tidlig ute med kommunikasjon, og de var transparente og gjennomtenkte i forhold til hvordan de håndterer etterfølgere. Ryan McAllister, Mannheims etterfølger, har vært globale aksjers fulltids medforvalter siden mars 2017. Hans tidligere porteføljeerfaring er begrenset til et energisektoren, men han har hatt god tid til å gjøre seg kjent med porteføljen og har allerede satt noen fingeravtrykk i den. Temabasert etos i en stor gruppe med analytikere og porteføljeforvaltere i tillegg til den investorfokuserte kulturen hos forvaltningsselskapet MFS har også hjulpet her.

First State Indian Subcontinent Fund er et godt eksempel på hvordan vår tiltro til strategien kan vokse over tid. Vi tok opp dekningen av fondet i 2012 med en Bronze rating, i desember 2015 ble fondet oppgradert til Silver og et år senere i november 2016 ble fondet tildelt den høyeste utmerkelsen Gold. Fondet har med andre ord vokst på Morningstars analytikere, etter hvert som tiltroen til evnene hos forvalterne har økt. Vinay Agarwal har rettledet porteføljen siden august 2012 og han er en imponerende forvalter. Hans skarpe innsikt i det indiske aksjemarkedet og detaljerte analyse av individuelle aksjer gjør at han skiller seg fra øvrige konkurrenter etter vårt syn. Agarway bruker også mye av interne ressurser på tvers av FSSAs investeringsteam som er basert i Hong Kong, Singapore og Edinburgh.  Denne kollegiale gruppen ledes av Marin Lau som forvaltere flere Gold-ratede aksjestrategier i asiaregionen, og er en av de sterkeste forvalterne vi har kommet over i regionen. Vi liker også den suksessfulle implementeringen av den fleksible og kvalitetsorienterte investeringsprosessen som kan vise til utmerkede resultater og under gjennomsnittet risiko sammenlignet med referanseindeks og konkurrenter. Derfor er dette fondet vårt valg når det kommer til indiske aksjer.

Morningstar Analyst Rating for T. Rowe Price US Blue Chips Equities ble oppgrader til Gold (fra Silver) i desember 2017. Beslutningen ble tatt på grunnlag av økt tiltro til fondets langvarige forvalter Larry Puglia som har konsekvent utøvet en fornuftig investeringsprosess i over 2 tiår, der han har effektivt kombinert T. Rowe Price sine sterke analytiske ressurser med hans egen innsikt. Puglia har vært fondets eneste forvalter siden strategien ble dannet i 1993. T. Rowe Price har en velansette analytikere har vært spesielt sterke innen teknologi og media/telekom, og de sektorene er fundamentene til mange av fondets vellykkede aksjevalg. Puglia har styrt fondet med flere oppsetninger av analytikerteamet gjennom hans 24 år lange ansiennitet, men han har vært effektiv i bruken av analytikerne og har konsekvent gitt sterke resultater, selv i perioder hvor det har vært noe omløp av analytikere. Selv om det er noe nøkkelpersonrisiko i fondet siden Puglia er i sene 50-årene, har T. Rowe Price en sterk historikk med å håndtere forvalteroverganger. Fondets fornuftige avgifter som er lavere enn medianen av sammenlignbare klasser, gir også et positivt inntrykk.

The original version of this article was published on 24 Apr, 2018, on Morningstar.com discussing U.S. funds. Funds included in this article are available in Europe.

 

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
T. Rowe Price US Blue Chip Eq A USD48,34 USD0,64

Om forfatteren

Barbara Claus

Barbara Claus  ist Senior Fondsanalystin bei Morningstar