MFS Meridian Global er et utmerket valg

Selv om den utmerkede medforvalteren David Mannheim pensjoneres, bør ikke dette skremme investorer.

Natalia Wolfstetter 01.03.2018 | 11:33

David Mannheim går av med pensjon april 2018 og det bør ikke være noe varseltegn etter vårt syn. Medforvalter Roger Morley har demonstrert kvalitetene som trengs for å opprettholde den høye standarden som trengs og gjennomfører en av de mest fornuftige og etterlignbare prosessene som finnes.

Ryan MacAllister er Mannheims designerte etterfølger og har vært på det globale aksjeteamet siden mars 2017. Hans porteføljeforvaltningserfaring er for det meste begrenset til energisektoren, og det å opprettholde Mannheims historikk vil ikke bli enkelt. McAllister har hatt godt med tid til å gjøre seg kjent med porteføljen og har allerede satt noen tidlige fingeravtrykk. MFS fortjener ros for sin tidlige, gjennomtenkte og transparente fremferd for å sørge for en etterfølger. Team-basert etos i den store staben med analytikere og porteføljeforvaltere har hjulpet mye i denne sammenhengen. Morley har vist seg å være svært dreven, og McAllister håper å emulere han i overgangen fra en erfaren aksjeanalytiker til en kritisk beslutningstaker.

Den enkle langsiktige fremgangsmåten til MFS teller også i denne sammenhengen. De holder seg til aksje- og industrianalyse, venter tålmodig på å finne selskaper som er fornuftig priset og som kan opprettholde en bærekraftig veksttakt. Detaljert analyse begrenser uvelkommen omløpshastighet, noe som også er nødvendig grunnet tung vekt av forvaltningskapital (AUD 70 mrd. ved slutten av 2017).

Enkelhet kan assistere i å gjenta bedriftene, og MFS har gjort mange fornuftige valg de siste årene. Selv om porteføljen er diversifisert kan avkastningen avvike fra indeksen gitt forvalternes vekting mot helse og consumerrelaterte selskaper, samtidig som de er skeptiske til råvarerelaterte selskaper. MFS pleier typisk ikke å skinne når det er spekulative rally, men skinner når det blir turbulens. I tillegg har MFS begrenset innskuddene i strategien når de nærmer seg kapasiteten, noe som viser deres vilje til å sette investorene først.

Mannheim etterlater seg store sko å fylle, men fondet fortjener fortsatt honnør gitt de mange styrkene og at det fortsatt er en utmerket forvalter igjen i strategien, fondet har også fått en ny forvalter med solid overlapp. Men gitt fondets høye kostnader, opprettholder vi fondet Morningstar Analyst Rating på Silver.

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
MFS® Meridian Global Equity A1 USD59,25 USD-0,17

Om forfatteren

Natalia Wolfstetter  ist Director Fund Analysis bei Morningstar