JPMorgan Russia Fund

Fondet har en erfaren og fornuftig forvalter med prøvd fremferd.

Lena Tsymbaluk 22.02.2018 | 13:27

Fondet har blitt forvaltet av Oleg Biryulyov siden november 2007. Biryulyov er basert i London og har dekket russiske og vekstmarkedsaksjer i Europa i mer enn 20 år. For blir hjulpet av gruppens ressurser, som inkluderer to EMEA-forvaltere, Pandora Omaset og Habib Saikaly, en produktbasert analytiker ved navn Amy Thavornsuk, og et bredere vekstmarkedsteam. Saikaly har vært backup-forvalter her siden juli 2017.

Forvalteren investerer i kvalitetsforretninger med god vekst, samtidig som prisen er attraktiv nok. Analytikerne vurderer aksjenes avkastningspotensial gjennom fire områder: utsikter fortjenestevekst, utbytte, endring i verdsettelse og valuta. Teamet vurderer deretter vekstpotensialet til selskapet og industrien den er i, i tillegg til kvaliteten til ledelsen, kapitalstruktur og konkurransefortrinn.

Fondet har en samling verdipapirer satt sammen med høy konsentrasjon, stor tiltro og med langsiktig tilnærming. De aktive posisjonenes størrelse blir drevet av graden av tiltroen til aksjen. Porteføljen består av 20-50 aksjer og den hadde ingen begrensninger inntil sent i 2011, hvor gruppen introduserte +/- 5 prosentpoeng aksjebegrensning og +/- 15 prosentpoeng sektorbegrensninger for å redusere risiko i forhold til referanseindeksen og begrense fondets svingninger.

Siden risikokontrollen ble introdusert har fondet hatt lavere svingninger enn både indeks og konkurrentene (frem til januar 2018). I samme periode har fondet gitt meravkastning i forhold til MSCI Russia 10/40 og gjennomsnittet av konkurrentene (hhv. 1,25 og 0,6 prosentpoeng p.a.). 2016 var et svakt år grunnet forvalternes veddemål utenfor indeksen i noen teknologiaksjer medførte mindreavkastning på 10 prosentpoeng. I 2017 kom forvalterne 4 prosentpoeng foran indeks grunnet posisjoner innen finans og teknologi.

Sammenlagt mener vi at fondet gagnes av en erfaren og fornuftig forvalter og en prøvd fremgangsmåte, noe som har gitt solide langsiktige resultater. Vi opprettholder Morningstar Analyst Rating på Bronze.

Merk, fondet følger ikke NBIMs etiske retningslinjer, blant annet finner vi Norilsk Nickel i porteføljen.

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
JPM Russia A (acc) USD14,06 USD1,35

Om forfatteren

Lena Tsymbaluk