Samsungs sterke guiding for kvartalet

Samsung annonserte 9. januar 2017 svært sterke kvartalsvis operasjonell fortjenestevekst på 58 % i forhold til samme kvartal forrige år. 

Dan Baker 11.01.2018 | 11:06

Inntektene på rundt 66 milliarder koreanske won i kvartalet er opp 24 % i forhold til samme kvartal i fjor. Kvartalsvis inntekt og operasjonell profitt vil, hvis guidingen stemmer, begge være rekordhøye. Riktignok inneholdt guidingen ingen andre detaljer bortsett fra inntekter og operasjonelt resultat, og vi opprettholder vårt fair value estimat på 2,5 mill. koreanske won per andel, mens vi øker GDR verdsettelsen til $1200 per andel grunnet sterkere KRW. Vi vil gå gjennom verdsettelsesmodellen i sin helhet når Samsungs offentliggjør sine resultater senere i måneden. Vi opprettholder også vår ‘ingen økonomisk vollgrav’-rating, ettersom det er lave byttekostnader for Samsungs viktigste smarttelefonprodukter, ettersom selskapet konkurrerer på hardware, som kan enkelt bli kopiert, og ikke programvare som kan låse inn konsumenter.

Et veldig godt marked for minnebrikker er sannsynligvis hoveddriveren for dette sterke resultatet, med halvledere som bidrar til 68 % av operasjonell fortjeneste for Samsung i tredje kvartal og sannsynligvis tilsvarende nivåer i fjerde kvartal. DRAM- og NAND-markedene var igjen veldig sterke i fjerde kvartal. Konkurrenten Micron, som har omtrent to tredjedeler av inntekten fra DRAM og 1/# fra NAND, rapporterte resultater for avvikende kvartaler per 30. november 2017. Micron hadde 11 % vekst sekvensielt for inntektene og operasjonelle inntekter vokste 24 % sekvensielt. Denne industrien er notorisk syklisk og Samsungs halvledervirksomhet hadde operasjonell margin i tredje kvartal på over 50 %, dette er høyere enn toppnivåene på 32 % i andre kvartal 2010 og 30 % i andre kvartal 2015. Vi forventer at halvledermarginen i fjerde kvartal er omtrent på samme nivå som i tredje kvartal.

DRAMExchange forventer at DRAM-markedet forblir stramt i første halvår av 2018. Produsentene kommer ikke til å øke produksjonen vesentlig i første halvår, og vedvarende etterspørsel fra server-markedet vil presse prisene oppover. Vi mener at inntil 5 % prisvekst er sannsynlig. Lavere enn forventet etterspørsel og vedvarende vekst i produksjonskapasitet for 3D-NAND-løsninger forventes å dytte NAND-markedet til et for høyt tilbud i første halvdel av 2018. Det er en sterk mulighet for at den generelle prisnedgangen for NAND-flash-minne fortsetter i første halvår. 

Notatet ble først publisert 9. januar på Morningstar Select. Dette notatet er publisert i utdanningsøyemed, sjekk alltid med finansiell rådgiver før kjøp og salg av verdipapirer. Estimater og fremskrivninger er usikre av natur og trenger ikke skje og inneholder subjektive vurderinger. 

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Micron Technology Inc35,76 USD5,55
Samsung Electronics Co Ltd42 750,00 KRW0,00

Om forfatteren

Dan Baker  er senior aksjeanalytiker hos Morningstar.