Produksjonskutt er en dårlig kur for ødelagte oljemarkeder

Økende amerikansk produksjon vil sannsynligvis forhindre OPECs forsøk på å normalisere globale råoljelagre.

Jeffrey Stafford, CFA 01.12.2017 | 14:21

OPEC annonserte 30. november, som forventet, at kartellet vil utvide perioden med produksjonskutt for oljen til ut 2018. Påvirkningen av disse kuttene vil falle til kort i forhold til hva OPEC, og deres partnere, håper på. Flere måneder med stagnerende vekst fra skifterolje, drevet av en økning i borede ikke-fullførte brønner og orkanen Harvey, har gitt oljemarkedene en falsk trygghet. Den uunngåelige gjenopptakingen av veksten i USA, sammen med utvidet produksjon i Libya og Nigeria, vill sannsynligvis løfte oljelagrene høyere igjen i 2018 – uavhengig av om OPEC holder løftene om produksjonskutt eller ikke. OPECs forsøke gjennom dette året for å få lagrene tilbake på nivået i 2010-2014 vil true oljeprisene til neste år. Og det langsiktige bildet ser ikke mye sunnere ut heller. Skiferolje-industrien setter prisene i Morningstars aksjeanalytikeres globale tilbud/etterspørselsrammeverk og denne industrien har blitt komfortable med lavere oljepris etter flere år med ufortrødne effektivtetsgevinster. Dermed har vi fortsatt en ‘midcycle’ prisforventning på $55/fatet for West Texas Intermediate.

Hovedpunkter:

Vi tror markedet overser problemene i horisonten for råoljeprisene i 2018, grunnet vekst i amerikansk oljeproduksjon, uventet vekst i et par OPEC land som ikke er bundet til produksjonsmålene, og at de andre OPEC-landene i mindre grad overholder sine begreningsninger i produksjonsmål. Vi forventer at WTI vil være gjennomsnittlig under 50 dollar fatet i 2018, noe som er ned 15 % fra 29. november.

Vår ‘midcycle’ oljeprisforventning er 55 dollar per fat (WTI) er lavere enn de fleste meglerhus. Amerikansk skifterolje- og gassindustri har en lang rekke med 'Tier 1' borremuligheter, spesielt i vekstområder slik som Permian. Og det er nok av muligheter for videre fremskritt innen produktivitet og effektivitet, noe som vil motvirke kostnadsinflasjon fra leverandører til skifterolje-industrien og sette et tak på dekningspunktet for den marginale produsent.

På tross av vårt pessimistiske syn på oljeprisen på kort- og mellomlang horisont, ser vi lommer av muligheter i olje og gass. Midtstrømsindustrien kan kapitalisere på robust vekst fra skiferoljeprodusenter og handles til omtrent 15 % rabatt i forhold til Morningstars aksjeanalytikeres estimat på underliggende verdi. Svake oljeprisforventninger setter spor i våre estimater på de fleste utforskningsselskaper og produsenter, men noen lav-kostnadsprodusenter ser fortsatt attraktive ut.

Oljeprisforventninger 30. november 2017

Verdipapirer nevnt i artikkel
Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Royal Dutch Shell PLC B2 545,50 GBX0,16
Royal Dutch Shell PLC Class A28,61 EUR0,67-
Statoil ASA222,30 NOK0,41
Om forfatteren

Jeffrey Stafford, CFA  Jeffrey Stafford, CFA, is an equity analyst for Morningstar, covering agriculture and chemical companies.