Fidelity Funds – Greater China Fund

Fidelity Greater China har vist sine kvaliteter over tid og har blitt et attraktivt aksjefond etter vårt syn.

Morningstar Fund Analysts 10.11.2017 | 15:17

Forvalteren Raymond Ma har 17 år med erfaring fra markedene og har forvaltet fondet siden 31. juli 2012. Han er velbevandret i IT- og konsumentsektorene, noe som vi kan se i de svært sterke resultatene i Fidelity China Consumer, et tematisk fond som han har forvaltet siden 2011. Viktigere enn dette, har han vist en evne til å gi verdi i øvrige sektorer over tid, samtidig som han utviser en sterk interesse for investering. Han råder over et team på 11 dedikerte ‘Greater China’-analytikere.

Vi blir styrket i vår tiltro til fondet når vi ser at investeringsprosessen har blitt gjennomført på en konsekvent måte i etterkant av de gjennomførte noen fornuftige endringer for noen år siden. Ma fokuserer på fra bunnen-og-opp aksjeplukking hvor han ser etter vekstaksjer med vekst i fortjeneste per aksje, avkastning på egenkapitalen (ROE) og kontantstrømsyield som er konsekvent høyere enn MSCI Golden Dragon referanseindeksen. Indeksen har utviklet seg i løpet av det siste året, og IT- og konsumentsektorene opptar nå 45 % av indeksen. Gitt at fondet har en grad av indeksnærhet innarbeidet, mener vi Ma sine styrker i nettopp disse to sektorene vil være til nytte.

Fondet har oppnådd sterke resultater under Ma sin ledelse, og mellom 1. august 2012 og 31. oktober 2017 gav fondet 9,88 % avkastning, noe som er 241 basispunkter (2,41 prosentpoeng) over MSCI Golden Dragon og det er 13. prosentil i Morningstar Kategori. Det er også tilfredsstillende å se at driverne til fondets meravkastning har blitt mer diversifisert i de senere årene. For eksempel det siste året oppnådde fondet omtrent like bidrag fra aksjeutvelgelse i stabile forbruksvarer, industri, diskresjonære forbruksvarer og IT-sektorene.

Fondet har avgifter innenfor rimeligheten grenser [analytikeren dekker Y-klassen, som er fri for distribusjonsavgift, fondet er dyrere hos norske distributører, red.anm.]. Overordnet mener vi at Ma har, over tid, vokst som porteføljeforvalter og at han har brukt handlingsrommet i den forbedrede investeringsprosessen på en god måte. Gitt disse forbedringene har vi oppgradert Fidelity Greater China til Morningstar Analyst Rating Bronze. 

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Fidelity Greater China A-Dis-USD  -

Om forfatteren

Morningstar Fund Analysts  Morningstar fund analysts cover more than 1,700 mutual funds and write regular commentary covering fund industry news, fund investing trends, picks, portfolio planning, international investing, and more.