Rapporter om General Electrics død er betydelig overdrevet

Økningen i fornybar energi er ikke nok til å dimme lysene i denne kraftfulle porteføljen.

Barbara Noverini 04.10.2017 | 13:51

I etterkant av en 20 % nedgang i aksjekursen til GE, er GE en av de billigste diversifiserte industri-navnene på vår dekningsliste. På tross av en kompleks og, i det store bildet, suksessfull spin-off av GE Capital de siste to årene, har vi vært vitne til at markedet er i stadig større grad opptatt av GEs evne til å vise meningsfull fortjenestevekst i 2018. Den nye Adm. Dir. John Flannery nekter å oppdatere guidingen inntil i november, en gryende uro begynte å sette seg i etterkant av overraskende svak kontantstrøm i førstekvartal, blåste opp til synlige flammer av usikkerhet når ledelsen begynte å bli forsiktige i tonen rundt GEs ‘Power’-segment i andrekvartal. De som er negative rundt GE har brukt ledelsens forventninger om lavere global etterspørsel etter turbiner i 2018 som en bekreftelse på at GE endelig bukker under til det som kan bli et raskt bortfall av fossil kraftproduksjon etter adopsjon av fornybar energi slik som vind og solenergi.

Vi er ikke overbevist om at et svakt 2018 i GE’s ‘Power’-segment innebærer død for foretaket. Turbiner er en kritisk komponent til pålitelig kraftproduksjon og vi forventer at GE evner å tjene inn mer enn kapitalkostnaden, og dette segmentet vil være en viktig bidragsyter til selskapets økonomiske vollgrav i overskuelig fremtid. Dermed ser vi på den nylige kursnedgangen i GE som mer symptomatisk til kortsiktig usikkerhet enn en svekkelse av de langsiktige prospektene for GE. Aksjen handles til 4 stjerner og tilbyr en utbyttegrad på nesten 4 %, og dermed mener vi aksjen er en kjøpsmulighet.

Dette er et sammendrag, den fulle rapporten er tilgjengelig her for brukere av Morningstar Select.

Verdipapirer nevnt i artikkel
Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
General Electric Co13,73 USD-0,15
Om forfatteren

Barbara Noverini  Barbara Noverini is an equity analyst for Morningstar, covering business services firms on the industrials team.