Googles YouTube har utsikter til fortjenestevekst

Morningstars Ali Mogharabi har tatt et dypdykk ned i YouTube, og mener YouTube har bred vollgrav som beskytter mot konkurrentene. Han mener avdelingen er en undervurdert av markedet og kan bli en sterkere bidragsyter til Alphabet og Googles konkurransekraft enn det markedet venter. 

Ali Mogharabi 04.10.2017 | 12:04

Selv om Alphabet ikke gir mye innsikt til YouTubes resultater, eller andre forretningsområder under Google for dens saks skyld, har vi sett på det totale markedet for annonser. I tillegg finnes potensielle streaminginntekter fra videoabonnenter, og vi estimerer at forretningsområdet kan være verdt opptil $102 mrd. eller 15 % av Alphabets overordnede markedsverdi. Det er omtrent 62x det Google gav for YouTube i 2006.

Vi tror at YouTube er en viktig bidragsyter til nettverkseffekten hos Alphabet, ettersom innholdsprodusenter blir tiltrukket av YouTubes massive brukerbase, mens vekst i innhold bidrar til å hente inn flere brukere som søker etter og konsumerer flere videoer i nettverket. Forretningen bidrar også til å samle inn brukerdata om deres søkepreferanser og videokonsum til Alphabets allerede store og verdifulle samling av brukerdata. Vi mener disse data er en svært verdifulle immaterielle eiendeler som ikke bare er en primærkilde til Googles konkurransefordel i dag, men også en som kan vokse seg enda sterkere i fremtiden etter hvert som annonsepengene blir brukt på YouTube. Investorer burde også verdsette verdien av diversifisering, ettersom YouTube minsker Googles avhengighet av annonseinntektene fra søketjenestene.

Vi forventer at YouTube fortsetter å utvide sitt innholdsbibliotek, noe som vil kunne bidra til å forevige dets nettverkseffekt og brukermasse som vil fortsette å bidra til å generere både tittere, produsenter og annonsører. Vi estimerer at YouTube vil kunne generere mer enn $29 milliarder i inntekter innen 2021, opp fra et estimat på $12 milliarder for 2016. Innen 2021 forventere vi også at YouTubes abonnementstjenester YouTube Red og YouTube TV til å generere en sammenlagt inntekt på $5 milliarder. Selv om vår nyeste vurdering av YouTube har økt vår verdsettelse av Alphabet, så har fortsatt dette selskapets aksje, med en bred vollgrav, 3-stjernes Morningstar Rating for aksjer, men dersom det kommer et kursfall i aksjen er dette et selskap man kan allokere kapital til.

Dette er sammendrag "executive summary" til den fulle rapporten:

Abonnenter til Morningstar Select kan klikke her for å lese hele analysen (26 sider med vedlegg, men uten ‘disclosure’).

Verdipapirer nevnt i artikkel
Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alphabet Inc A1 199,10 USD-1,14
Alphabet Inc C1 186,96 USD-0,75
Om forfatteren

Ali Mogharabi  er aksjeanalytiker hos Morningstar.