Hvorfor har alternativ energi-fond lavere ESG-score enn energi-sektorfond?

Opp og kommende sektorer har fått lavere ESG-vurdering enn fossilbransjen. 

Thomas Furuseth 31.08.2017 | 12:57

Dersom man ønsker å investere i aksjefond som sorterer under kategorien fornybar energi har man hatt nok av utfordringer de siste 10 årene. I 2007 var det rosenrøde skyer over fornybare investeringer og avkastningen hadde vært høy, men de som investerte på topp har siden fått seg en real trøkk, siden juli 2007 har gjennomsnittsfondet (fri for overlevelsesbias) oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på -1,36 % p.a., mens et vanlig gjennomsnittlig globalfond oppnådde 5,41 % i samme periode, ergo en differanse på 6,77 prosentpoeng per år i gjennomsnitt i favør av et vanlig globalfond.

Trøsten er at det ikke har vært bedre i energisektoren, grunnet vanskelige kår i etterkant av prisfallet i 2014, har et gjennomsnittlig energi-sektorfond tapt 2,34 % p.a. Det er ikke bare energi-sektorfond som har hatt det vanskelig, også «Natural resources» og «Precious metals» har vist til negativ avkastning i denne perioden. 

Avkastning energi og alternativ energi

Kilde: Morningstar Direct

Som man ser av grafen ovenfor ble både alternativ energi og fossil energi rammet av finanskrisen, men, mens fossilenergi kom opp igjen (før fallet i oljeprisen i 2014), var veien tilbake mye lengre for alternativ energi. Gjennomsnittsfondet er fortsatt ikke i grønt siden toppen i 2007.

Det som kanskje kan virke overaskende er at Alternativ energi også har lavere ESG-scoring enn tradisjonell energi-sektorfond i gjennomsnitt. 

ESG vurderinger av utvalgte sektorfond

Kilde: Morningstar Direct

For å vise effekten, så har jeg lagt in formattering per kolonne. Alternativ energi har høyere Sustainability Score, primært på grunn av lavere andel kontroverser enn tradisjonell energi. Husk gjerne at gjennomsnittet innad i hver sektor er tvunget til å være 50 på aksjenivå. Her ser vi på fondsnivå, så her kan snittet være høyere eller lavere avhengig av hvilke aksjer som går igjen i porteføljene.

Hvis vi ser på de underliggende pilar-scorene (E, S og G), så ser vi at alternativ energi scorer over 50, som er snittet, men ikke mye høyere enn tradisjonelle energi-fond, og lavere enn for eksempel et vanlig globalfond som inneholder alle typer verdipapirer. Tilsvarende ser vi på sosial de er over snittet, men ikke spesielt fremtredende blant de øvrige kategoriene ovenfor, mens spredningen er lavere på selskapsstyring, så kommer alternativ energi noe bedre ut relativt sett.

For den observante, så ser man at alle pilarene er høyere enn sammenlagt score for alternativ energi, og det har med at Sustainalytics kun gir samlet ESG vurdering på de minste selskapene. Dersom du ser denne artikkelen så ser man at de aller minste selskapene gjerne scorer dårlig. 

Morningstar stylebox sektorfond

Kilde: Morningstar Direct

Som man ser av Morningstar Style Box, har Økologi, Vann og Alternativ Energi mindre selskaper i porteføljene sine, og de kan derfor delvis bli rammet en størrelseseffekt ved at disse selskapene rapporterer mindre rundt E, S og G enn de store energiselskapene slik som Statoil. Rapporteringene fra selskapene og annen tilgjengelig informasjon er nødvendig for å gjøre fullstendige vurderinger. Uten tallgrunnlag er det vanskelig å sammenligne på objektivt grunnlag.

Sustainalytics setter riktignok lavere krav til mindre selskaper, men det kan nødvendigvis ikke erstatte de manglende objektive tallene. Og her ligger valgene i større grad hos investor, ønsker man å investere i fornybart, eller i tradisjonelle energiselskaper? De er på mange måter knyttet til hverandre som yin og yang. 

I denne artikkelen har vi hentet datagrunnlaget fra Morningstar Direct.

Verdipapirer nevnt i artikkel
Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Statoil ASA214,30 NOK2,54
Om forfatteren Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.