Norske forvaltere selger seg ut av Dakota Access Pipeline

KLP foreløpig sist ut til å offentliggjøre at de selger seg ned i selskaper som er med på DAP. 

Thomas Furuseth 13.03.2017 | 14:57

Utbygging av infrastruktur kan alltid være omstridt. De færreste ønsker en vindmølle i synsfeltet fra verandaen, men vil gjerne ha miljøvennlig kraft. Eller motorvei gjennom hagen, men vil ha bedre veier. Noen ganger må man gjennomføre infrastrukturinvesteringer som samfunnets beste, menen man bør ta hensyn slik at infrastrukturen blir så skånsom som mulig. Flere norske kapitalforvaltere har nå kommet frem til at utbyggerne, med President Trumps velsignelse, bryter med rettighetene til områdets urinnbyggere når det gjelder Dakota Access Pipeline.

KLP har utestengt fire selskaper:

Energy Transfer Partners
Phillips 66
Enbridge Inc.
Marathon Petroleum Corporation

Fra før har blant annet DNB, Nordea, Sparebank1 og Storebrand ekskludert selskaper i forbindelse med rørledningen. NBIM har riktignok ikke offentliggjort ekskluderinger enda, hvis de gjør det, vil de ekskluderte selskapene også fjernes fra oljefondet, men også fra flere av de institusjonelle mandatene i Norge. NBIM setter minstestandarden og kan, med sin størrelse, også skape blest utover landegrensene. Derfor er det ikke vanskelig å anta at NBIMs etikkråd mottar mange henvendelser fra ikke-statlige organisasjoner.

Det tar tid før man klarer å snu seg, og enda litt mer tid før informasjonen forsvinner utfra databaser slik som Morningstars, derfor finner man igjen de fire selskapene i mange nordiske forvalteres porteføljer. Men det er få norske, utover KLP, som vi finner i statistikken vår.

Blant annet finner vi Fondsfinans Global Energi i Marathon Petroleum Corp, og Alfred Berg Global Quant i Phillips 66.  Utover dette, finner vi ikke igjen selskapene i norske porteføljer p.t. Porteføljer er ikke statiske, men endrer seg som følge av forvalternes synspunkter. Om det er de etiske vurderingene, eller de finansielle vites ikke, men det er få norske fond i oversiktene. 

Verdipapirer nevnt i artikkel
Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Global Quant485,12 NOK0,84
Enbridge Inc31,58 USD-0,60
Energy Transfer Partners LP18,50 USD-3,90
Fondsfinans Global Energi3 096,52 NOK1,41
Marathon Petroleum Corp79,11 USD0,30
Phillips 66118,82 USD-0,11
Om forfatteren Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.