Ericssons kunderekkevidde er en undervurdert mulighet

Vi ser verdi i Ericsson, ettersom nærliggende segmenter vil dra nytte av 5G fremveksten, samtidig som lønnsomheten bedres med kostnadskuttene. 

Ilya Kundozerov 10.03.2017 | 14:35

Ericssons relasjoner med deres store kundebase representerer en mulighet for å understøtte inntektene på lang sikt, mens tiltak for kostnadskontroll burde hjelpe bunnlinjen i det nære bildet.

Ericsson er en av de ledende leverandørene av utstyr og service for nettverksoperatører, og selskapets utstyr håndterer over 40 % av den globale mobiltrafikken. Selskapet hadde et tøft 2016, ettersom 4G utrullingen modnes i den utviklede delen av verden, og dette medførte 10 % fall i salget og enda større fall i fortjeneste. Samtidig gjennomgår Ericsson en endring av administrerende direktør. På tross av at vi mener Ericsson ikke har bærekraftig konkurransefortrinn, mener vi fortsatt at selskapet er en leder innenfor sin industri som vil komme seg gjennom overgangsfasen. Når vi ser fremover forventer vi ikke eksponentiell vekst, men den innkommende bølgen med 5G-relaterte nettverk burde støtte Ericssons topplinje og kan bidra til en oppside. Selv om den store overgangen til 5G er minst 2 år unna, mener vi at selskapet vil dra nytte av «før-5G» arbeid, slik som transformasjon i kjernenettverket, samt «operation support systems» og «business support systems» oppgraderinger på kort sikt. På lang sikt kan teknologi som tingenes internett og vekst i programvaredrevne inntekter hjelpe Ericsson med bedret inntjeningsprofil.

I mellomtiden mener vi Ericsson er på rett spor, ettersom selskapet fokuserer på kostnadskuttings-initiativ, og vi forventer tegn til bedring på bunnlinjen allerede i 2017.

Sammendrag

Ericsson handles til an anstendig rabatt til vår «fair value» estimat på SEK 68. Selv om markedsmiljøet er vanskelig akkurat nå, tror vi markedet undervurderer potensialet for Ericsson til å utnytte deres massive installerte infrastruktur hos nettverksoperatører og deres mulighet til å selge tilleggsprodukter og tjenester relatert til IT-, sky- og mediasegmenter.

Vi forventer omtrent flatt totalmarked for Ericssons kjernemarked innenfor mobilt bredbånd på lang sikt, gitt vanskelige forhold for inntektsvekst hos operatørene i modne markeder og tøff konkurranse fra Nokia, og spesielt Huawei og ZTE i vekstmarkedene. Vi forventer dog ikke noe stort tilbakesteg i kjøp av utstyr relatert til 5G.

Vi tror Ericssons mål om å øke dets inntekter fra IT- og skysegmenter er oppnåelig med omtrent midt mellom 0 og 10 % er mer enn oppnåelig, gitt at operatører trenger å kutte kapital- og operasjonelle kostnader, samtidig som de forbereder deres nettverk for 5G og tingenes internett.

Ericssons samordnede innsats for å få bedre effektivitet fra dets operasjoner vil bidra til å utligne inntektsfallet på kort sikt, og vi forventer at den operasjonelle marginen vil bedres med omtrent 200 basispunkter (2 prosentpoeng, red.anm.) per slutten av 2017. Vi forventer videre forbedringer til selskapets bunnlinje etter hvert som Ericssons inntektsmiks gradvis flyttes fra maskinvare til programvare med løpende lisensbaserte inntekter.

--

Artikkelen er basert på en presentasjon publisert 7.3.2017 på Morningstar Select. Artikkelen inneholder synspunkter, estimater og fremskrivninger som er usikre av natur. Det er ingen garanti for at fremtiden blir slik som analytiker tror. Hele presentasjonen er på 24 sider.

The conduct of Morningstar’s analysts is governed by Code of Ethics/Code of Conduct Policy, Personal Security Trading Policy (or an equivalent of), and Investment Research Policy. For information regarding conflicts of interest, visit  http://global.morningstar.com/equitydisclosures 

The primary analyst covering this company does not own its stock.

Morningstar Stock Rating endres daglig basert på kursutvikling, endringer av analytikers estimater også videre. Artikkelen er ment til å være til utdanningsformål, og ikke investeringsråd. Forhør deg alltid med investeringsrådgiver før kjøp og salg av verdipapirer, eller gjør investeringer basert på egne vurderinger. 

Verdipapirer nevnt i artikkel
Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
LM Ericsson Telephone Co B65,30 SEK0,06
Om forfatteren

Ilya Kundozerov  er aksjeanalytiker hos Morningstar.