Ladet opp; Salg av elektriske biler vil ta av etter hvert som bilene når kostnadsparitet

Markedet undervurderer adopsjonspotensialet for elektriske biler (EB). Pessimistene viser til høye kostnader og lav rekkevidde i forhold til forbrenningsmotorer, og, på tross av høye fanfarer, kun 1 % av globalt salg var elektriske biler i 2015. 

David Wang 14.12.2016 | 14:08

Markedets konsensus-spådommer for elektriske biler er at de vil vokse til markedsandel på 2-3 % innen 2020 og 4-5 % innen 2025, akkurat nok til å møte krav til energieffektivitet. Vi ser også at regulering er en av hoveddriverne til vekst i el-biler frem til 2020, men vi venter mye større adopsjon i etterkant, etter hvert som batteriteknologien forbedres og gjør at elektriske biler oppnår kostnadsparitet med forbrenningsmotorer innen 2025, og deretter også mulig kostnadsfordel i de påfølgende årene. Vi tror det blir en penetrasjon av elektriske biler på 10 % innen 2025, tilsvarende andre innovasjoner som har nådd kostnadsparitet.

I absolutte termer burde elektriske biler vokse mer enn 30 ganger fra 0,33 millioner enheter i 2015, til 11 millioner innen 2025, noe som er litt mer enn de 10 millionene som blir solgt av de 3 største merkene. Våre toppvalg for adopsjon av elektriske biler er Albemarle, BMW, BorgWarner og General Motors. Tesla og SQM har også høy eksponering mot EB, men vi mener dette er ideer med høyere risiko.

Vi går i detaljene rundt våre optimistiske fremføringer for litium-etterspørsel og Albemarle i vår «Basic Materials Observer» med navnet «Lithium: EV Adoption Drives Once-in-a-Century Demand Surge».

Hovedfunn i rapporten [utvalgte punkter]:

  • Elektriske biler er dyrere enn forbrenningsbilen grunnet høye batterikostnader. Batteriene koster 25 – 50 % av el-biler. Hybride biler er også dyrere, men her er det ikke bare batterikostnadene som spiller inn.
  • Batterikostnadene har falt betydelig det siste 10-året, fra $1500/kWt i 2006 til ca. $400/kWt for gjennomsnittsprodusenten i 2015.
  • Vi forventer at batterikostnaden fortsetter å falle til $200/kWt innen 2020 og til $125/kWt innen 2025, drevet av økt energidensitet. Materialkostnaden burde også falle grunnet kommersialisering av neste-generasjon batterier, støttet av produksjon gjort med bedre effektivitet og i større skala.
  • Vår projiserte rate for adopsjon er lavere enn andre innovasjoner i bilindustrien. Hybrid i Japan, diesel i Europa og el-biler i Norge økte til 10-30 % i løpet av kun 5 år. Vi tror underliggende rekkevidde-angst vil hindre el-biler fra å få tilsvarende utvikling som andre innovasjoner.
  • Vi forventer at hybride biler vil få raskere adopsjon enn el-biler på grunn av at de når raskere kostnadsparitet med forbrenningsbiler, og har ikke de samme rekkeviddeutfordringene. Vi forventer at hybride biler vil få paritet med forbrenningsbiler innen 2020 og tror hybridenes penetrasjon vil øke fra 3 % i 2015 til 15 % i 2025.
  • Det er vanskelig å forutsi el-bil-penetrasjon lenger frem enn 2025, men vi tror på fortsatt økning, gitt at el-biler når den bratte delen av S-kurven til adopsjonsraten og fortsette utviklingen slik tidligere innovasjoner har gjort. Vi kan se penetrasjon på 25 % i 2030, 50 % i 2035 og så høyt som 75 % innen 2040.
  • Rekkeviddeangst er en hovedutfordring for el-biler, på tross av at de fleste kjører langt mindre enn dagens rekkevidde. Vi forventer bedring av rekkevidden innen 2025.
  • I tillegg kommer utvikling av raske ladere, som gjør at man må vente kortere tid for å fylle opp batteriet.

Dette er et kort uttrekk av «Electric Vehicle Observer: Charged Up: Adoption Will Take Off as Electric Vehicles Reach Cost Parity». Rapporten er på 159 sider inklusiv vedlegg og tabeller og ble publisert 14. november 2016 på Morningstar Select.  7 aksjeanalytikere fra Morningstar har bidratt til rapporten. Morningstars analytikere må følge et etisk rammeverk. 

Om forfatteren

David Wang  er aksjeanalytiker hos Morningstar.