Kvinnelige forvaltere er sjeldne verden rundt

En ny global studie fra Morningstar viser at kvinner er underrepresentert blant forvalterne verden over, og det er få tegn til bedring. 

Laura Pavlenko Lutton 07.12.2016 | 8:43

Morningstar startet formelt å studere kjønnsmønstre i 2015 etter at vi har observert i flere tiår at det er svært få kvinnelige forvaltere i fondsindustrien. Vi undersøkte kvinneraten i USA, Spania og Hong Kong den gangen og fant at kvinnelige forvaltere er sterkt underrepresentert, ikke bare i absolutte termer, men også relativt til andre profesjoner slik som innenfor advokater og medisin.

I denne utgaven benyttet vi Morningstars globale database over verdipapirfond og deres forvaltere for å vurdere kjønnsbalansen i 56 land, og vi så at trendene vi observerte i USA, Spania og Hong Kong er et globalt fenomen. Kvinner blir er underrepresentert i forvaltningen, uavhengig av geografi. Globalt er kun 1 av 5 kvinner, og dette har vært tilfellet siden 2008 og vi ser ingen tegn til bedring. Dette tyder på at fondsindustrien som helhet ikke blir mer inkluderende og kjønnsnøytral.

Vi ser noen lyse punkter, steder som Hong Kong, Singapore, Frankrike, Spania og Israel har minst 20 % kvinneandel. Men andre steder i store finansielle sentre, slik som Brasil, India, Tyskland og USA, ligger langt bak den globale standarden.

Tabell oversikt over kvinnelige forvaltere

 

Vi brukte data fra 26 340 fondsforvaltere for fond som er registrert i 56 land, noe som gjør at dette er en av de mest omfattende studiene. Morningstar vurderte kjønnet til forvalterne til nesten 16 000 forvaltere via informasjon gitt av forvaltningsselskapene. De resterende, drøyt 10 000, ble identifisert ved å studere vedkommendets førstenavn. Vi benyttet oss av en algoritme som tildelte sannsynlighet for at personen var kvinne basert på lokal folketellingsdata. Når algoritmen plasserte mer enn 50 % sannsynlighet for at navnet tilhørte en kvinne, så antar vi at forvalteren er kvinne. Vi verifiserte resultatene ved å kjøre algoritmen mot de personene vi allerede hadde i databasen og gjorde manuelle sjekker mot biografi, bilder og lignende.

Da vi hadde avgjort kjønnet til forvalterne, så vi på fondene de forvaltet. Noen fond finnes flere steder, for eksempel Templeton Global Bond finnes i mange markeder. Disse fondene vil bli talt opp flere ganger, utvalget gir fortsatt en veldig god representasjon av fondstilbudet i hvert marked.

For detaljer rundt studien, vennligst les den fulle analysen her.

Om forfatteren

Laura Pavlenko Lutton  Laura Pavlenko Lutton is an editorial director in Morningstar's fund research group. She would love to hear from you, but she can't give portfolio advice.