Britisk tilsyn med kritikk av britisk forvaltningsbransje

Fincancial Conduct Authority mener konkurransen er for lav, insentivene skjeve og kostnadene for høye i Storbritannia. 

Thomas Furuseth 22.11.2016 | 11:39

Britene har ofte vært tidlig ute i regulering av finansbransjen, og flere reguleringer i Storbritannia har påfølgende blitt gjennomført i Europa. Et eksempel er at britene foreslo begrensninger på returprovisjoner for å hindre at rådgiverne hadde skjeve insentiver i forhold til hvilke fond som ble anbefalt når de fikk betaling fra kapitalforvalterne. Senere har Holland gjennomført en variant av samme regelverk, og i forbindelse med revisjon av MIFID til versjon II, som i Norge dekkes i verdipapirhandelloven, vil dette også bli et tema for resten av Europa, Norge inklusiv.

Hele rapporten finnes her, men en advarsel eller to bør følge. Rapporten er omfattende, og dekker mer enn 200 sider. Jeg har heller ikke hatt muligheten til å lese alt enda, men har sett rapporter og plukket ut det jeg fant interessant.

Skjeve insentivstrukturer

FCA og andre myndighetsorganisasjoner har mulighet til å tvinge gjennom svar fra selskapene de skal overvåke. Et av punktene var hvordan forvaltere ble betalt, og da spesielt bonussystemet. Og her fant FCA at mange av forvalterne hadde implisitte insentiver til å la fondene bli store, men det trenger ikke å være til beste interesse for investoren. I tillegg skriver rapporten at det er implisitte insentiver (via at bonuspotten bestemmes av selskapets profitabilitet eller «suksess») kan gjøre at man fokuserer på fondene med best avkastning og/eller mest kapital, mens små og dårlige fond blir glemt, gjemt og fusjonert bort.

En annen faktor kan være at fond som har hatt suksess, fått mye kapital, så blir forvalterne presset til å ta mindre risiko for å sørge for at kapitalen ikke forsvinner ut døren igjen hvis avkastningen uteblir.

Kostnader

FCA finner at det er svak priskonkurranse blant aktive forvaltere og at dette har materiell påvirkning på sluttresultatet for investorer. FCA finner flere punkter som understøtter disse påstandene og at prisen for kapitalforvaltningstjenester har holdt seg nærmest statisk de siste 10 årene, samtidig som det har vært sterk priskonkurranse på passive tjenester i samme periode.

FCA anbefaler en rekke tiltak:

  • Styrke kravene til forvaltere til å opptre i beste interesse for investorer
  • Introdusere kostnadstall som inkluderer alle kostnader (løpende kostnader inkluderer ikke transaksjonskostnader for fondets handler og ikke resultatbaserte kostnader)
  • Krav til bedre informasjon og sørge for referanseindeks og investeringsmandat er samordnet
  • Krav til bedre kommunikasjon rundt kostnader

 

Morningstars sjef for analyse av fond i Storbritannia, Jonathan Miller, er enig i at løpende kostnader ikke er perfekt måltall for totalkostnaden i fond og at industrien ikke har funnet en måte å vise investorer den fulle kostnaden ved å investere i fond. Blant annet inneholder løpende kostnader ikke resultatbaserte kostnader og transaksjonskostnader. 

Om forfatteren Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.