Syv børsfond som kan brukes til grunnmuren i porteføljen

Indeksfond er enklere å forstå enn aktive fond, men Morningstars lansering av kvalitativ analytikerrating for børsfond, gjør det enklere å sortere ut de dårlige valgene. Her får du en liste av fond som kan brukes som grunnelementer i en portefølje, eller for å tette et hull i porteføljen. 

Thomas Furuseth 07.11.2016 | 14:52

1. november 2016 annonserte Morningstar har vårt team av analytikere som dekker utelukkende passive fond (indeksfond) begynner å utstede en fremadskuende vurdering av fondets egenskaper. Morningstar har allerede i en årrekke skrevet om børsfond og gjort analyser både av enkeltprodukter og markedet som helhet. Endringen nå er at vi også kommer til å gi en vurdering som gjør det enklere å få oversikt uten å måtte lese mange rapporter. For eksempel hvis du vil ha et globalt børsfond, så har Morningstars analytikere allerede sjekket forhold slik som kostnadsnivå relativt til andre tilsvarende fond. Kostnad er en viktig del her, men det er ikke det eneste. Analytikerne gjør en vurdering av hvor hensiktsmessig indeksen fondet etterligner er, og hvordan fondet forsøker å etterligne indeksen. Videre gjør de vurderinger av ressursene selskapet og fondet besitter, men det er dog slik at kvaliteten på forvalterne ikke har like stor betydning i passive fond som i aktive. Samtidig er det også et poeng å gjøre vurdering av hvor effektiv indeksforvaltningen er, altså hvor store avkastningsavvik det er mellom indeks og fond.  De har også gjort en vurdering av hvordan forvaltningsselskapet tar være på sine investorer.

Nedenfor har jeg valgt ut et knippe børsfond (vanlige indekserte fond er ikke representert her) som kan benyttes til å sette sammen en portefølje. Jeg har valg fond som opprinner fra Europa, og fokusert på ett fond per aksjeregion for å gjøre det enklere. Noen av disse fondene har varianter notert på andre børser.

Lyxor UCITS ETF MSCI World D-EUR (Silver) 

Fondet har løpende kostnader på 0,45 %, noe om er dyrere enn noen norske tilbydere slik som KLP AksjeGlobal Indeks V. Lyxor fondet har klart å ta igjen noe av fondets ekstrakostnader i form av måten indeksen blir replikert på ifølge analytikeren. Et interessant perspektiv for norske investorer, er at siden dette er syntetisk replikert (de bruker et finansielt derivat, SWAP, for å skaffe avkastningen), antar norske skattemyndigheter at det er et rentefond.

Et alternativ til dette fondet er iShares Core MSCI World UCITS som også har Silver Analyst Rating. Fondet har lavere kostnader med 0,2 % løpende kostnader. I motsetning til Lyxor, blir fondet fysisk replikert, noe som betyr at de kjøper alle verdipapirene i henhold til indeksens sammensetning.

iShares Stoxx Europe 600 (Gold)

Med 0,2 % løpende kostnader, er dette et rimelig fond for de som søker eksponering mot de 600 største selskapene i Europa. Fondet har også positiv avkastning mot indeks, og analytikeren tildeler dette til gunstige skatteregler for fond notert i Tyskland.

UBS ETF MSCI Emerging Mkts (Bronze)

Fondet følger, som navnet tilsier, MSCI EM, og gjør det ved bruk av syntetiske prosesser (derivater), noe som skattemessig behandles som renteinntekt i Norge. Fondet har Bronze Analyst Rating, og det finnes en flere konkurrenter man kan vurdere. Fondet har tidvis høyere avkastningsforskjell enn kostnadene på 0,34 % p.a. skulle tilsi. For tiden har fondet 3 Morningstar stjerner, ergo gjennomsnittlig historisk risikojustert avkastning i forhold til alle vekstmarkedsfond. Dog har indeksen god avkastning mot aktive fond når man ser på lengre historikk (10 år eller mer), fondet ble startet i 2011.

Lyxor Japan TOPIX (Silver)

Dette børsfondet er en av de bredeste og mest diversifiserte av indeksfondene i Japan-kategorien. Morningstars analytiker, Kenneth Lamont, mener at aktive forvaltere ikke har klart å bevise at de klarer å overgå indeksfond i denne kategorien. Fondet har nesten 2000 verdipapirer i porteføljen, og fondet belaster en årlig avgift på 0,45 %, noe som er vesentlig mer enn konkurrerende indeksfond, men lavere enn aktive fond. Et alternativ, som dessverre har kort historikk, men som har vesentlig lavere avgifter, er Amundi TOPIX, med en årlig kostnad på 0,2 %. Lyxor Japan TOPIX har Morningstar Analyst Rating Silver.

iShares Core S&P 500 (Gold)

Fondet er blant de billigste indeksfondene med årlige kostnader på 0,07 % per år. Fondet eier alle de 500 største aksjene i USA. Fondet har også gitt meravkastning i forhold til indeksen siste 3 år grunnet gunstige skatteregler, i tillegg til inntekter fra verdipapirutlån. På grunn av styrkene til teamet hos iShares, lave kostnader, og gode utsikter til at fondet vil klare å holde aktive konkurrenter på bakbeina har Morningstars analytikere tildelt fondet en Gold Analyst Rating.

iShares Developed Market Property Yield ETF (Bronze)

Fondet representerer, ifølge Morningstars analytiker Kenneth Lamont, en solid investeringsproposisjon ved å gi tilgang til en utbytte-filtrert og bred eksponering mot et markedssegment hvor aktive forvaltere ikke har klart å vise seg verdig kostnadene deres. Fondet gir tilgang FTSE EPRA/NAREIT indeksens beholdninger, gitt at de har minst 2 % utbytteandel. Dette er en relativt lav terskel, som medfører at fondet har 290 av de 350 beholdningene på tidspunktet hvor analytikerratingen ble utstedt (1.11.2016). Det bør merkes at fondet har signifikant eksponering mot USA.

Fondet er dessverre ganske dyrt, med sine 0,59 % per år. Det finnes andre fond med lavere kostnader som følger samme indeks.

Utvalget vil øke

Utvalget av børsfond som får denne kvalitative vurderingen fra Morningstar vil øke i perioden fremover. De som har sett på hva vårt team av analytikere for passive/indekserte investeringsprodukter har skrevet før vil kjenne igjen fremgangsmåten. Morningstar Analyst Rating vil hjelpe investorer med å enkelt se på hvilke fond som våre analytikere finner verdig. Ratingen har fem trinn, hvor 3 er graderinger av positiv vurdering (Gold, Silver, Bronze), en er Nøytral, noe som betyr at det er fordeler og ulemper med fondet, mens Negativ har fundamentale feil som gjør at analytikerne mener man bør forsøke å lete etter alternativer. 

Verdipapirer nevnt i artikkel
Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
iShares Core S&P 500 USD Acc265,80 USD-0,71
iShares Developed Markets Property Yld25,85 USD0,02
iShares STOXX Europe 600 (DE)37,71 EUR-1,33
Lyxor Japan TOPIX DR ETF D-EUR A/I130,94 EUR-1,33
Lyxor MSCI World ETF D-EUR A/I179,70 EUR-1,05
UBS ETF MSCI Emerging Mkts SF USD A acc45,53 USD-1,03
Om forfatteren Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.