Europeiske fondskostnader på vei ned

Men på grunn av høyere forvaltningskapital betaler investorene mer i kroner og øre enn i 2013.

Nikolaj Holdt Mikkelsen 22.08.2016 | 8:50

Morningstar publiserte denne uken en ny studie omkring kostnader i fond som omfattet 54.000 fondsklasser i Europa. Det er viktig å huske på at det er store salg på tvers av markedene. For eksempel er det kun en liten andel av Luxembourg-fondene som er rettet utelukkende mot Luxembourgske statsborgere. I noen markeder er det dog slik at de fondene som opprinner i det lokale markedet, er primært laget for innenlandske investorer. Selv om det er felles regler i Europa, er det fortsatt slik at markedene er fragmenterte.

Dyre fond forblir dyre

Vår tidsserieanalyse av fond viser at de eksisterende fondene forblir dyre, og dermed kan man anta at nåværende løpende kostnader er instruktivt for hvor mye man vil betale i kostnader fremover. Så når vi ser at løpende kostnader har gått fra et aktivavektet gjennomsnitt fra 1,09 % i 2013 til 1,00 % i 2016, så er det i all hovedsak relatert til at investorer har gått over til såkalte «rene» andelsklasser (klasser som ikke inneholder distribusjonsavgift) i markeder som Holland og Storbritannia. Vi ser også gjennom studien en økt appetitt på billigere fond slik som indeksfond. Distribusjonsavgiften, altså forskjellen mellom rene fondsklasser og klasser med distribusjonsavgift, var i gjennomsnitt 0,46 %. 

Det vi også ser er at norske investorer har lavere kostnader enn det som er gjengs kostnadsnivå på kontinentet, og det er spesielt sør i Europa at de må betale høyere avgifter enn gjennomsnittlig. Når man holder børsfond utenfor (som ble gjort i denne studien), så er penetrasjon av passive aksjefond 10 % av fondsmarkedet, og kostnadene i passive fond varierer stort. Vi finner at markedspenetrasjon og kostnader for indeksfond har en invers relasjon, noe som gir mening siden passive fond med høye kostnader burde være en ikke-attraktiv løsning.

Nordmenn har høyere allokering til indeksfond enn mange andre europeere, med en markedsandel blant aksjefond på 26,5 %, opp fra 18,7 % i 2013. Den aktivavektede kostnaden for indeksfond er 0,17 %, mens i Spania er tilsvarende tall henholdsvis en markedsandel på 9,1 % og aktivavektet kostnad på 0,96 % for indeksfondene. Indekskostnadene i Norge er blant de laveste i Europa, bare slått av Sveits med aktivavektet gjennomsnitt på 0,12 %, i dette markedet har også indeksfond 50 % av kapitalen.

I tillegg er rentefond i Norge attraktivt priset med aktivavektet løpende kostnader på 26 basispunkter (0,26 %), noe som er lavest i Europa.

Les hele studien her. 

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen

Nikolaj Holdt Mikkelsen  Chief Analyst, Morningstar Denmark