Bærekraftige investeringer i vekstmarkedene

Flere av Morningstars favoritter holder et høyt nivå på bærekraft i forhold til andre vekstmarkedsfond. 

Thomas Furuseth 12.08.2016 | 9:43

Vekstmarkedene er ikke kjent for å være best i verden på ESG (miljø-, sosiale- og styringsfaktorer). Faktisk, hvis vi ser på Morningstars Sustainability Score, så havner flere av vekstmarkedene i bunnen sammenlagt. Morningstar lanserte i mars, som første tilbyder i verden, en porteføljebasert sammenligning av fondenes innehav.

Jeg gjorde et dypt søk i vår store database for å finne interessante kandidater for investorer som er opptatt av bærekraftige investeringer, samtidig som man finner attraktive investeringskandidater. Vi søkte etter fond som har positiv Morningstar Analyst Rating (Bronze, Silver eller Gold), samt at fondet har fire eller fem glober. I tillegg lastet jeg inn Norges Bank Investment Management (forvalter av Oljefondet) sin eksklusjonsliste for å se om det kunne gi noen interessante resultater. Videre så jeg også etter om forvalterne hadde signert UN PRI (Principles for Responsible Investments). Jeg benytter oljefondets eksklusjonsliste siden det kan oppfattes som en terskel i Norge for å ta inn mange av selskapene der. I tillegg er listen offentlig og enkelt tilgjengelig og begrunnelsen for utdrag er gjort kjent. Det betyr ikke at NBIM trenger å ha siste ordet når det kommer til ansvarlige investeringer, fortsatt er det slik at ansvarlige investeringer rører ved personlige verdier. Kanskje er ikke NBIM strenge nok? Eller kanskje deres liste holder?

Det er verdt å merke seg at porteføljer ikke er statiske, de endres over tid. Det er vanskelig å være generell rundt hvor store endringer det er, siden det er helt avhengig av fond og strategi. For noen fond, slik som typisk Skagen Kon-Tiki, kan det være stabile porteføljer med lite til moderat omløp, mens i andre porteføljer kan utskiftingstakten være vesentlig høyere.

Fondene er rangert på Morningstar Analyst Rating (Gold til Bronze).

Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund

“Vi fortsetter å like Aberdeen Global Emerging Markets Equity, men det er motvind her. Aberdeen har godt med ressurser og et sterkt team ledet av Devan Kaloo og vi liker deres prosess som er rimelig rett-frem hvor hovedpunktene er ledelse og selskapsstyring. De ser også etter kvalitet og bærekraftige konkurransedyktige forretningsmodeller med høy avkastning på kapitalen og sterke balanser. Fondet har vært ute i røff sjø. Kapasitet har vært en faktor, men dette har blitt et mindre problem ettersom fondet hadde 6 milliarder USD i uttak de første 9 månedene i 2015. Hele vekstmarkedskategorien har hatt en skygge over seg med negativt sentiment, men svak relativ avkastning har ikke hjulpet, men fondets langsiktige resultater er fortsatt imponerende. Dette er ikke første gangen Aberdeen Global Emerging Markets teamet har møtt motgang, og vi mener de holder seg fokusert. Vi beholder derfor fondets Morningstar Analyst Rating av Silver”, skriver Morningstars Senior Analyst Mark Laidlaw.

Mange av Morningstar favoritter kan inneholde tobakkselskaper og Aberdeen er ikke annerledes. Ved siste måling hadde fondet en liten andel i et selskap som heter ITC Ltd (2,8 %). Investorer må selv velge om tobakk er viktig nok for til å diskvalifisere fondet, men tobakk er en vanlig vare som er lovlig omsettelig i de fleste land, men dens effekt på folkehelsen er veldokumentert. Tobakk er også en industri som historisk sett har gitt svært god avkastning siden 2000. Forvaltere som har ekskludert tobakk fra universet har sett at ekskluderinger kan ha en kostnad i form av tapte muligheter. Nå er det ikke sikkert at disse selskapene vil ha tilsvarende adferd fremover, men historisk har tobakk stått for en viktig del av blant annet KLP sin mindreavkastning i forhold indeks som ikke er justert for tobakk og andre etiske problemstillinger.Tobakk avkastning vs alle selskaper

Aberdeen GEM scorer veldig godt på Morningstars Sustainability kriterier, med topplassering på hver av ESG-måltallene, men med gjennomsnittlig kontroversmåling.

Skagen Kon-Tiki

Morningstars Senior Analyst Matias Möttölä senket nylig Morningstar Analyst Rating ett hakk fra Gold til Silver:

“Dette fondets hovedstyrker ligger hos fondest erfarne team ledet av Kristoffer Stensrud siden oppstarten i 2002. Overordnet sett har Skagen en sterk investeringskultur og et langsiktig foksu, noes om hjelper teamet med å utøve dems motsykliske fremferd som har ledet dem til toppresultater siste tiåret (frem til juni 2016). Selv om teamet har et fortrinn i deres distinktive strategi der de leter etter billige selskaper, tror vi at nylige endringer i porteføljekonstruksjon kan gjøre at fondet får en annerledes avkastningsprofil fremover. Sett i sammenheng med store uttak og underavkastning, har teamet kuttet kraftig i antallet selskaper i porteføljen noe som gjør at fondet har gått fra 100 beholdninger i mars 2015 til mai 2016. Dette er nivåer som vi ikke har sett siden 2005. Som et resultat av dette er porteføljens eksponering mot store selskaper på et nivå som er på linje med det høyeste vi har sett på 10 år. Det må dog bli nevnt at teamet har helt klart blitt straffet med at verdistilen har vært ugunstig siden 2011. “

Skagen skrev nylig på sine nettsider at de øker sin innsats i forhold til ansvarlige investeringer, og Skagen Kon-Tiki er det eneste fondet som ikke får treff fra oljefondets ekskluderingsliste. Skagen Kon-Tiki scorer godt både på miljø og sosiale standarder, men med gjennomsnittlig på styring og kontroversmålingene, så har fondet oppnådd fire globuser på Morningstar Sustainability Rating.

Fidelity Emerging Markets

“Fidelity Emerging Markets er fortsatt et godt valg for investorer. Porteføljen reflekterer kvalitet og vekst, og viser klar dragning mot vekstfaktorer, høyere verdsettelse og høyere avkastning på egenkapitalen enn både MSCI EM indeksen og gjennomsnittet for vekstmarkedskategorien. Det er en langvarig overvekting mot Sør-Afrika (Afrika sør for Sahara), hvor forvalteren ser strukturelle vekstmuligheter. Den klare fremgangsmåten og sterke ressursene har gitt god avkastning, og vi opprettholder Bronze Morningstar Analyst Rating.” – Simon Dorricott, Fund Analyst hos Morningstar.

Som flere andre fond, har også dette fondet tobakkselskaper i porteføljen som er ekskludert av NBIM. Foruten dette, finner vi ikke noen særlige kontroverser. Lav kontroversscore og høye styringsscore gjør at Fidelity Emerging Market for tiden har fire glober Morningstar Sustainability Rating.

JPM Emerging Markets Equity

Morningstar Fund Analyst Simon Dorricott skriver:

“Forey and Eidelman take a long-term approach and focus on quality growth companies that exhibit the following traits: attractive earnings, strong balance sheets, excess returns on capital, sustainable competitive advantages, and the ability to grow market share and generate significant shareholder value. Over the longer term the manager has proved his worth, and the fund has delivered positive performance in excess of the category average over the past 10 years. The fund’s experienced manager and his established process make it appealing for core emerging-markets equity exposure. The fund retains our Morningstar Analyst Rating of Bronze. “

JPM Emerging Markets Equity fund currently sport a Morningstar Sustainability Rating of four globes, and the companies in the portfolio scores well on ESG matrixes, in addition to average on controversy. As many other funds, this fund too can contain tobacco companies and per June 2016, the fund held 2.3% in ITC Ltd.

Vontobel Emerging Markets Equities

“Den nye forvalteren Matthew Benkendorf, har mye erfaring, men den fratredende hovedforvalteren hadde større fokus på vekstmarkedene enn den tiltredende. Derfor har fondets Morningstar Analyst Rating blitt redusert fra Silver til Bronze. Benkendorf har brukt nesten hele sin karriere ved Rajiv Jains side. Derfor er han godt kjent med porteføljen og, ifølge Vontobel, planlegger han å beholde nåværende strategi. Hvis dette inntreffer og de fleste analytikerne forblir, vil fondet ha gode sjangser til å fortsette med meravkastningen, etter vårt syn. Det skyldes forvalters og fondets tålmodige og forsvarlige fremferd som har bevist at den virket i mange år. De kommende porteføljene burde derimot bli overvåket for å se om fondet holder seg på sin vante sti og personellsituasjonen er et annet punkt som burde holdes under oppsikt. På dette tidspunkt har vi positivt, men noe redusert tiltro til fondets evne til å gi meravkastning, skriver Morningstars fondsanalytiker Francesco Paganelli.

Vontobel Emerging Market har også gode resultater basert på ESG kriterier, men fondet har svakere kontroversscoring enn resten av fondene ovenfor. Morningstar Sustainability Rating var 4 glober per slutten av juni 2016. I forhold til listen vår fra NBIM hadde Vontobel 12 % av porteføljen i tobakkselskaper og 2,6% av fondet investert i Wal-Mart de Mexico SA de CV. Sistnevnte er ett av kun 3 børsnoterte selskaper som (to fra which Wal-Mart) ekskludert fra oljefondet grunnet «grove krenkelser av menneskerettigheter».

Avsluttende bemerkninger

Investorer har flere valgmuligheter for vekstmarkedsfond som gjør det bra på bærekraftskriterium innenfor vekstmarkedskategorien. Flere aspekter ved ansvarlige investeringer er en del av personlige verdier, slik at det er vanskelig å finne en definisjon som passer alle investorer. Jeg har brukt to måltall her, Morningstars Sustainability data og Norges Banks ekskluderinger. Det er viktig å minne om igjen at porteføljer endrer seg, og det er viktig å sjekke din forvalters holdning og prosesser for å sørge for at de overensstemmer med dine verdier. Alle selskapene ovenfor har forpliktet seg til å ta hensyn til ansvarlige investeringer ved å signere UN PRI (UN Principles for Responsible Investments), og det gjelder også NBIM. Dette kan du også sjekke selv for andre aktører ved å se på denne lenken

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Aberdeen Glb Em Mkt Eq A269,55 USD1,16
Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR15,31 EUR1,07
JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR20,99 EUR1,74
SKAGEN Kon-Tiki A870,58 NOK1,54
Vontobel Emerging Markets Eq A648,01 USD-0,27

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.