Odin fusjonerer fond og endrer vedtekter

Ekstern forfatter 28.10.2015 | 10:48

Odin gjør endringer i sin fondsportefølje. 

Odin skriver på sine sider;

"Andelseiermøtet ble avholdt i forbindelse med planlagt fusjon mellom ODIN Norge/ODIN Norge II, ODIN Finland/ODIN Finland II, ODIN Europa/ODIN Europa II, ODIN Offshore/ODIN Maritim og ODIN Eiendom/ODIN Eiendom I.

I tillegg har det vært foreslått vedtektsendringer i ODIN Norge, ODIN Finland, ODIN Europa, ODIN Offshore, ODIN Eiendom, ODIN Sverige og ODIN Kreditt.

Fusjon og vedtektsendringer vedtas dersom det oppnås et flertall på minst 75 prosent av de avgitte stemmene.

I hovedsak dreier vedtektsendringene seg om å tilpasse disse til nye anbefalte vedtekter etter innføring av ny verdipapirfondlov. Samtidig innføres det andelsklasser i fondene, slik at størrelsen på forvaltningshonoraret heretter blir avhengig av beløpet som investeres. I tillegg endres vedtektene slik at det i fremtiden, etter Styrets godkjennelse, kan være mulig for fondene å låne ut finansielle instrumenter. Alle inntekter fra slike utlån skal tilfalle fondet."

I følge Finansavisen 27.10.2015 settes også avgiften ned for Odin Sverige fra 2 % til 1,2 % fra 1. desember 2015. 

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
ODIN Eiendom1 025,79 NOK0,38-
ODIN Eiendom I  -
ODIN Europa181,16 NOK0,23
ODIN Europa II  -
ODIN Finland9 166,50 NOK-0,31
ODIN Finland II  -
ODIN Kreditt120,56 NOK0,02
ODIN Maritim  -
ODIN Norge3 479,32 NOK0,39
ODIN Norge II  -
ODIN Offshore154,35 NOK-0,27
ODIN Sverige4 613,86 NOK0,89
ODIN Sverige II  -

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .