Navigea Securities og Warren Capital fratatt konsesjon

Ekstern forfatter 23.06.2014 | 11:05

Etter det Finanstilsynet kaller "brudd på god forretningsskikk" tilbakekaller Finanstilsynet konsesjonene for å kunne yte investeringstjenester for Navigea Securities AS (konsesjonen benyttes blant annet til investeringsrådgivning), og i Warren Capital AS sitt tilfelle trekkes konsesjonen til å drive verdipapirfondsforvaltning.

Begge selskapene kan drives videre for forsvarlig avvikling av kundeforholdene.

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .