Nordiske banker digitalt veikart for de amerikanske?

De nordiske bankenes digitalisering og kostnadskutting kan tjene som veikart for amerikanske banker skriver Morningstars aksjeanalytikere.

Morningstar Equity Analysts 02.05.2014 | 13:16

Retningen store nordiske banker tar nå, kan tjene som veikart for amerikanske banker innenfor teknologisk leveranse, service og filialnettverk fremover. Alle disse temaene ble diskutert i vår januarutgave av Financial Services Observer (krever abonnement). 

Som gruppe har nordiske banker suksessfullt adoptert digitale plattformer for å nå deres kunder i tillegg til å oppnå kostnadskontroll. I en rapport skrevet av Morningstars aksjeanalytikere undersøkte de graden av adopsjon og deltagelse i digital bank blant skandinaviske kunder og de argumenterer for at denne leveransemodellen vil bli etterlignet i USA og vil ha positiv innvirkning på operasjonelle kostnader og potensielt på bankverdsettelsen. Vi ser derimot ingen bærekraftig konkurransefortrinn på bakgrunn av digital innsats, grunnet relativt lav inngangsbarriere for mobile bankapplikasjoner.

Nordiske kostnader i banksektoren har blitt redusert gjennom færre filialer og færre ansatte etter hvert som brukerne raskt starter å benytte mobile banktjenester og -teknologi. Sammenlagt har bankene, som prosent av aktiva, redusert kostnadene med 10 % de siste 6 årene. Verdsettelsen har dermed økt og vi ser tendens til at lavere kostnadsbase har hjulpet pris/bok multiplene som har økt med 54 % de siste to årene.

De Skandinaviske bankene er attraktive for deres høye utbyttenivåer og sterke aktivakvalitet, grunnet sterk regulering, men vi ser dem fortsatt som noe overpriset. Vår favoritt på kortere sikt er Nordea Bank (NDA.SEK), mens vår favoritt på lang sikt er Svenska Handelsbanken (SHB.A) på relativ basis.

Nordea Bank (NDA.SEK)
Star Rating: 3-Stars
Price: SEK 93.95
Fair Value Estimate: SEK 97
P/FVE: 0.97
Moat/Trend: Narrow/Stable
Stewardship: Standard
Credit Rating: A

Svenska Handelsbanken (SHB.A)
Star Rating: 3-Stars
Price: SEK 326.30
Fair Value Estimate: SEK 289
P/FVE: 1.13
Moat/Trend: Narrow/Stable
Stewardship: Exemplary
Credit Rating: A+

For tilgang til hele rapporten, vennligst kontakt Ketil Myhrvold.

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Nordea Bank AB70,40 SEK-0,80
Svenska Handelsbanken Class A95,12 SEK-0,08

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.