Ordliste

Growth & Income Fund

Et fond av denne typen vil investere mesteparten av sine midler i aksjer som både vil gi langsiktig avkastning og som utbetaler utbytte.