Ordliste

Splitt

Å dele opp aksjene slik at pålydende bli lavere. Dermed får ikke hver enkelt aksje en så høy kurs.