Ordliste

SICAV

SICAV (Sociétés d'investissement à Capital Variable), også kalt paraplyfond. Et SICAV-fond består av flere underliggende fond. Du kjøper aksjer i overbygningen (paraplyen) for så å velge hvilke(t) fond du skal plassere pengene i.