Ordliste

Salgsavgift

Dette er en avgift som belastes andelseieren ved innløsing av fondsandeler.