Ordliste

Gjennomsnittlig avkastning 3 år

Viser fondets annualiserte gjennomsnittlige avkastning siste 3 år.