SKAGEN Høyrente

Avkastningshistorikk28.02.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
SKAGEN Høyrente
Fond1,12,11,51,20,4
+/- Kat0,00,10,10,10,1
+/- Idx0,21,51,00,70,3
 
Statistikk
NAV
18.03.2019
 NOK 101,30
Endring 1 dag 0,02%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Pengemarked - kort
ISIN NO0008004017
Fondets størrelse(m)
28.02.2019
 NOK 2874,12
Andelskl. kapital(m)
28.02.2019
 NOK 2874,12
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
03.09.2018
  0,25%
Investeringsprofil: SKAGEN Høyrente
SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner, med gjenværende løpetid under ett år, samt bankinnskudd. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. SKAGEN Høyrente investerer i bankinnskudd samt sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og andre selskaper i norske kroner. Målet er å oppnå en avkastning bedre enn tre måneders NIBOR-rente (renten banken låner til seg imellom) over tid. Fondet har lave kostnader, noe som bidrar til høyere avkastning for fondets andelseiere.
Avkastning
Løpende avkastning18.03.2019
I år0,51
3 år annualisert1,56
5 år annualisert1,61
10 år annualisert2,30
12 mnd utbyttegrad 1,31
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Sigve Stabrun
25.09.2018
Startdato
18.09.1998
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.50OSE Statsobligasjonsind 0.25
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringNei
AnnetJa
Porteføljeprofil  SKAGEN Høyrente28.02.2019
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner80,940,0080,94
Kontanter19,060,0019,06
Annet0,000,000,00