DNB Rentespar

Avkastningshistorikk31.08.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Rentespar
Fond0,62,11,41,01,3
+/- Kat-0,40,1-0,1-0,10,1
+/- Idx-0,21,50,90,50,6
 
Statistikk
NAV
16.09.2019
 NOK 100,11
Endring 1 dag 0,02%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Pengemarked - kort
ISIN NO0010338072
Fondets størrelse(m)
16.09.2019
 NOK 3586,51
Andelskl. kapital(m)
16.09.2019
 NOK 3586,51
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.08.2019
  0,40%
Investeringsprofil: DNB Rentespar
DNB Rentespar investerer gjennom fondet DNB Likviditet (IV). DNB Rentespar er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom en strukturert kredittprosess og vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innenfor gitte risikorammer og avkastningen kan svinge mer enn denne.
Avkastning
Løpende avkastning16.09.2019
I år1,38
3 år annualisert1,36
5 år annualisert1,37
10 år annualisert2,01
12 mnd utbyttegrad 1,21
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Atle Röyrvik
04.07.2006
Startdato
27.07.1995
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.25OSE Statsobligasjonsind 0.25
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstIkke spesifikk
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Rentespar31.07.2019
Rente
Effektiv løpetid1,46
Effektiv durasjon0,17
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter100,000,00100,00
Annet0,000,000,00
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)