ODIN Kreditt C

Avkastningshistorikk30.04.2018
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
ODIN Kreditt C
Fond7,53,44,89,9-0,1
+/- Kat0,42,90,67,0-0,5
+/- Idx-1,61,40,97,60,7
 
Statistikk
NAV
24.05.2018
 NOK 124,25
Endring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Rente, Globale Obligasjoner - NOK sikret
ISIN NO0010525819
Fondets størrelse(m)
30.04.2018
 NOK 2571,86
Andelskl. kapital(m)
30.04.2018
 NOK 315,00
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
30.04.2018
  0,75%
Investeringsprofil: ODIN Kreditt C
Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet vil normalt plassere 100 prosent av midlene i rentebærende finansielle instrumenter, herunder norske og utenlandske sertifikater og obligasjoner med ulik grad av kreditteksponering. Verdipapirfondet kan også investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS rentefond. Det forventes moderate kurssvingninger i fondet. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet 0-10 år, men vil normalt ligge mellom 0-6 år.
Avkastning
Løpende avkastning24.05.2018
I år-0,92
3 år annualisert4,49
5 år annualisert5,47
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 7,02
Utbyttefrekvens Årlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Nils Hast
01.09.2009
Mariann Stoltenberg Lind
30.06.2014
Startdato
01.09.2009
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 3.00BBgBarc Global Aggregate TR Hdg NOK
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  ODIN Kreditt C30.04.2018
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner72,180,0072,18
Kontanter3,711,432,28
Annet25,530,0025,53