22. januar 2019

En referanseindeks til besvær
Rett før jul sendte Finanstilsynet et brev inn til fondsforvaltere, Finanstilsynet er ikke fornøyd med tilstanden i bruken av referanseindeks i norske rentefond og kombinasjonsfond.
Vanguard Founder Jack Bogle Dies
Vanguard founder and passive investing pioneer Jack Bogle has died at the age of 89. Bogle launched first retail index mutual fund in 1976

Markedsaktivitet og verdivurdering

Råvare-futures
Gold
Light Crude
Natural Gas